Debatt

Skandal att regeringen skickar forskarutbildade ut ur landet

Förändringarna i utlänningslagen kan komma att innebära en massiv forskarflykt från Sverige av aldrig tidigare skådat slag. Det skriver Mats Ericson, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF).

”Förutsättningar har försämrats markant för att kunniga och välutbildade forskare ska ha möjlighet att fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige.”
”Förutsättningar har försämrats markant för att kunniga och välutbildade forskare ska ha möjlighet att fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige.”Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Mats Ericson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I december 2020 skrev regeringen i forskningspropositionen att ”andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka” samt att ”det är viktigt att skapa förutsättningar för att både rekrytera och behålla den kompetens denna grupp besitter”.

Trots de orden la man bara några månader senare fram förslag till förändringar i utlänningslagen som kommer att leda till helt motsatt resultat, nämligen en massiv forskarflykt från Sverige av aldrig tidigare skådat slag. Det är sällan som vi saknar ord men…

Utlänningslagen motarbetar sitt syfte

Antingen är det så att regeringen inte menar vad de skriver i forskningspropositionen, eller så har man i sin iver att visa handlingskraft i migrationsfrågor förbisett de allvarliga konsvenser lagen får för grupper man bara några månader tidigare både ville rekrytera och behålla i landet. Alldeles oavsett hoppas vi att regeringen omgående inser att den nya utlänningslagen motarbetar sitt syfte. Allt annat vore en skandal och ett enormt slöseri med skattemedel.

För att kunna få permanent uppehållstillstånd krävs, enligt den nya lagen som infördes den 20 juli 2021, en anställning i 18 månader, plus den tid det tar för Migrationsverket att hantera ansökan. Det måste nämligen vara minst 18 månader kvar på anställningen när Migrationsverket fattar sitt beslut. Det är helt orimligt med tanke på hur svårt det är att få långsiktiga anställningar i akademin. Dessutom skapar osäkerheten kring hur lång handläggningstiden blir en stor oförutsägbarhet för den berörda doktoranden eller forskaren.

Sämre förutsättningar för forskare

Lagen undergräver helt de tidigare möjligheterna som gjorde det möjligt för doktorander och forskare som har haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd. Förutsättningar har försämrats markant för att kunniga och välutbildade forskare ska ha möjlighet att fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige.

I dag kommer cirka 40 procent av alla doktorander och cirka 75 procent av alla med så kallad meriteringsanställning från andra länder. De utgör en oerhört viktig resurs för Sveriges framtida forskning. Att vi kan behålla dem i Sverige är därför avgörande för kompetensförsörjningen både vid våra lärosäten och i andra verksamheter. Det handlar om högt kvalificerade personer, forskare eller doktorander, som har valts ut i stor konkurrens. De befinner sig redan i Sverige och har egen försörjning. Nu berövas de möjligheten att fortsätta bidra till kunskapsutvecklingen i Sverige.

Nästan en tredjedel av all forskande och undervisande personal vid svenska lärosäten är tidsbegränsat anställd – och då är inte doktorander inräknade.

Problemet är att doktorander och forskare på postdoktornivå inte i förväg kan visa på en så långsiktig försörjning som krävs av Migrationsverket. Det beror på att akademin är uppbyggd så att de ofta får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra. Nästan en tredjedel av all forskande och undervisande personal vid svenska lärosäten är tidsbegränsat anställd – och då är inte doktorander inräknade.

”Förkrossande”

Regelförändringen saknar också övergångsregler. Det betyder att doktorander och forskare som redan för flera år sedan bestämde sig för att komma till Sverige utifrån de tidigare bestämmelserna, eller redan har ansökt om permanent uppehållstillstånd, har hamnat i en situation då de plötsligt står utan möjlighet att fullfölja de planer och forskningsprojekt som planerats.

Många är förtvivlade och har, utifrån tidigare regelverk, byggt ett liv, en familj och början på en karriär i Sverige. Att över en natt plötsligt ges helt nya förutsättningar är förkrossande.

Gör undantag för doktorander

SULF har ett förslag på lösning: Lägg till en rad i lagen med undantag som gör det möjligt för doktorander och forskare som haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd. Ställ inga krav på framtida försörjning, de här personerna har redan klarat det i fyra år och vi vet redan med sju års erfarenhet av det tidigare regelverket att de kommer att fortsätta försörja sig själva och även bidra till många viktiga verksamheter i Sverige.

Det är dags för forskningsminister Matilda Ernkrans (S) att stå vid sitt ord. Forskningspropositionens innehåll måste gå från tomma ord till verklighet.

Nämnda personer

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00