Snabbspår för dagstidningar i kris

MEDIER. Det finns inte tillräckligt med tidningar som uppfyller dagens regler för presstöd. Pengarna går tillbaka till statskassan samtidigt som lokaltidningar läggs ned eller bantar sina bevakningsområden. Därför vill kulturministern snabbändra flera regler.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tillsatte nyligen en utredning för att ändra strukturen för presstödet. Men utredningen tar tid och tid är det som många blödande tidningar har minst av. Därför vill Bah Kuhnke köra ett snabbspår vid sidan av utredningen. Dessa åtgärder presenterades på torsdagen på DN Debatt.

Några av förslagen är från den gamla presstödsutredningen som tillsattes av Alliansregeringen. Andra är nya.

”Med anledning av den akuta situationen kommer därför regeringen i dag att fatta beslut om en proposition till riksdagen med vissa justeringar av det existerande systemet för presstöd. Parallellt med detta kommer utredningen för framtidens mediepolitik att arbeta fram politiska verktyg som är anpassade till den nya verkligheten”, skriver Bah Kuhnke.

Förslagen är:

  • Ändrad upplagemätning. Alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt när stödbeloppet bestäms av Presstödsnämnden.
  • Kravet sänks från dagens 70 procent till 51 procent om att upplagan ska vara abonnerad. Förändringen ger tidningarna ökade möjligheter att locka läsare med marknadsföring.
  • Utvidgad möjlighet till begränsat driftsstöd även om täckningsgraden överstiger 30 procent.
  • Extrastödet till storstadstidningar avskaffas. Regeringen föreslår en höjning av stödnivåerna för hög- och medelfrekventa dagstidningar som även kan komma storstadstidningarna till del.
  • Regeringen ska utreda samdistribution av tidningar och post inom ramen för den aviserade allmänna översynen av postlagstiftningen.
  • Presstödsnämnden avvecklas som egen myndighet den 30 juni 2015. Nämndens uppgifter förs då över till Myndigheten för radio och tv.
  • Utvidgat område för att tillgodoräkna sig presstöd för tidningar som delvis är skrivna på finska.

Forrige artikel Riksdagen vill att svinen ska kameraövervakas Næste artikel Oppositionen kräver skärpning om villkorlig frigivning
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.