Skydd för hotad ska gälla över hela EU

FÖRFÖLJD. Personer som skyddas av kontaktförbud ska kunna behålla det skyddet även i ett annat EU-land. Det är innebörden av det EU-direktiv som nu ska genomföras i Sverige.

EU-direktivet från 2011 innebär att hotade personer ska få samma skydd över hela unionen.  

Om exempelvis en förföljd svensk kvinna flyttar till ett annat land inom unionen ska en svensk åklagare kunna utfärda en europeisk skyddsorder som garanterar att kontaktförbudet gäller utomlands. Den man som har kontaktförbud i Sverige ska därmed hindras från att söka upp eller kontakta kvinnan i ett annat EU-land. På motsvarande sätt ska Sverige erkänna en annan EU-stats skyddsorder om någon som lever under hot väljer att flytta hit.

Den lag som ska reglera detta för svensk del kommer att träda i kraft sen 1 januari 2016, enligt regeringens förslag.

I våras godkände riksdagen den andra delen av EU:s skyddspaket för hotade personer. EU-länderna har olika typer av skydd för hotade personer, och har valt olika juridiska lösningar för det. Därför innehåller EU-paketet två delar: en förordning och ett direktiv.  Riksdagen beslutade att en ny lag ska stiftas för att ange hur förordningen ska genomföras och hur det skydd som myndigheter i andra länder beslutat om ska verkställas i Sverige. Lagen trädde i kraft den 1 maj.

 

Forrige artikel Transparens och förtroende grundstenar i Paris Næste artikel Finansministern manas ingripa för fäbod