"Skrota byråkratin som drabbar småföretagare"

DEBATT. Regelbördan och byråkratin för Svenska småföretagare ökar och enligt en ny rapport från OECD ligger byråkratin i Sverige idag över OECD-snittet. Den nya kommande regeringen måste minska regelbördan, kräver branschorganisationen Företagarna

Av: Daniel Wiberg, ekon.dr., Chefsekonom Företagarna
Erik Gustaf Ageberg, näringspolitisk expert Företagarna
 
 
I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration. Trots det görs lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen. Internationella jämförelser visar att Sverige halkar efter i arbetet med att minska regelbördan. Förra veckan presenterade OECD undersökningen Regulatory Policy Outlook 2018 som granskat hur samtliga OECD-länder förändrats i förhållande till OECD:s rekommendationer om regelpolicy och styrning. Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet. Det är ett oroväckande, men inte oväntat resultat.

Betungande att driva företag

Förutom den grundläggande utmaningen för alla företag – att skapa lönsamhet i verksamheten – upplever många företagare det som krångligt och administrativt betungande att driva företag. Enligt Företagarnas undersökningar är det skatte- och momsregler, specifika branschregler och därefter arbetsmarknadsreglering som företagen upplever som de största hindren för tillväxt. Det tar helt enkelt tid och kraft från viktigare och roligare frågor. Kostnaden för den tid och de resurser som svenska företag ägnar åt regelbördan är enorm och ökar med i storleksordningen 1,2 miljarder om året.

Komplicerat skattesystem

Sverige har ett mycket komplicerat skattesystem som ställer stora krav på redovisningssystem och ekonomiskt sinne, samt en arbetsmarknadsmodell som bygger på samförstånd och hundratals olika kollektivavtal, utöver gällande lagar och förordningar. De flesta företagare är fantastiska yrkesmän och yrkeskvinnor som brinner för sina företag, men det innebär inte alltid att de har naturligt anlag och intresse för skatteredovisning, arbetsrättslagstiftning eller administration.

Föråldrade regler

Redovisning av moms och skatter måste bli betydligt smidigare, men det finns också en uppsjö av föråldrade och oerhört ineffektiva regler som företagare måste förhålla sig till. Ta det så kallade ”danstillståndet” – som funnits i ordningslagen sedan 50-talet då en moralisk debatt om ”dansbandseländet”. Saknas ett kommunalt danstillstånd riskerar krögare böter eller till och med fängelse om spontan dans skulle uppstå på deras etablissemang. Det har tagit över två år sedan riksdagen beslutade att avskaffa danstillståndet. Regeln finns fortfarande kvar även om ett förslag om avskaffande äntligen har presenterats.

Det finns en uppsjö av liknande byråkrati som bör slopas. Kraven på personalliggare för företagare och deras familjemedlemmar, handläggningstider på lantmäteriet och arkivering av papperskvitton för bokföring i sju år är exempel på områden som snabbt skulle kunna åtgärdas utan större kostnader.

Regelbördan ökar 

Regeringen och myndigheter måste också bli bättre på att utvärdera förväntade konsekvenser av olika lagar och regler. Ju viktigare regel desto viktigare blir det också att utvärdera hur hushåll och företag påverkas på olika sätt – uppnås verkligen målet med de åtgärder som föreslås? Redan för två år sedan föreslog regeringens utredning Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) att arbetet med regelförenkling skulle intensifieras och att regelrådets mandat skulle stärkas, något som också Företagarna förespråkat. Men ingenting har hänt, tvärt om ökar företagens regelbörda.

Den regering som tillträder efter valet i höst måste nu ta regelbördan och regelförenklingsarbetet på allvar. Företagare måste få fokusera på att få sina företag att växa.

Forrige artikel Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan Næste artikel Debatt: Förskolans nya läroplan – storslagen men ouppnåelig? Debatt: Förskolans nya läroplan – storslagen men ouppnåelig?