Skolverket efter Riksrevisionens kritik: ”Inmålade i ett hörn”

Delar av Skolverkets statistik håller inte tillräckligt hög kvalitet, menar Riksrevisionen. Men myndigheten är tveksam till att vidta åtgärder innan det finns en långsiktig lösning på sekretessproblemet kring friskolor. 

”Utvecklingen måste anpassas till rådande regelverk och då sitter vi inmålade i ett hörn just nu”, menar Skolverkets Christina Sandström.
”Utvecklingen måste anpassas till rådande regelverk och då sitter vi inmålade i ett hörn just nu”, menar Skolverkets Christina Sandström.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT
Rebecka Prahl

Bristerna gäller enligt Riksrevisionen statistik som ska hjälpa elever att välja skola, samt statistik som används vid fördelning av resurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Att ta fram ännu mer detaljerad statistik känns inte meningsfullt just nu om det är så att vi inte kommer kunna publicera den.

Bland annat riktas kritik mot myndighetens statistikverktyg Salsa, där skolhuvudmän och rektorer kan jämföra de faktiska betygen mot hur de skulle kunna ha varit om man tar hänsyn till den socioekonomiska bakgrunden.

Riksrevisionen vill att Skolverket tar fram ”något som i vilket fall är mer ändamålsenligt än vad Salsa är”. Men myndigheten menar att det inte är lönt så länge det inte finns en långsiktig lösning på sekretessproblemen.

Sedan tre år tillbaka har Skolverket fått jobba runt den rättspraxis som gör att friskolors uppgifter omfattas av sekretess, och har under en period till exempel bara kunnat publicera statistik på riksnivå. Därför vill myndigheten avvakta med stora förändringar i statistiken tills det att det finns en långsiktig lösning.

Vi kan skrota Salsa, samtidigt är det väldigt etablerat eftersom det funnits så länge.

– Nu har vi en tillfällig sekretessbestämmelse som gör att vi faktiskt får publicera statistik om fristående skolor som gäller fram till nästa sommar, men vi har ingen långsiktig lösning. Att ta fram ännu mer detaljerad statistik känns inte meningsfullt just nu om det är så att vi inte kommer kunna publicera den framöver, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket, till Altinget och fortsätter: 

– Vi kan inte bortse från gällande lagar. Det gör att vi måste tänka in allting. Utvecklingen måste anpassas till rådande regelverk och då sitter vi inmålade i ett hörn just nu. 

Samtidigt är myndigheten öppen för att hitta bättre lösningar, både när det gäller att komplettera Salsa, men också för att slopa tjänsten. 

– Visst vi kan skrota Salsa, samtidigt är det väldigt etablerat eftersom det funnits så länge. Det är många skolchefer och rektorer som använder Salsa för att jobba med analyser. Det är inte världens bästa verktyg, men vi tycker inte att det är så dåligt att det är olämpligt att använda.

– På senare år har vi tagit fram det som vi kallar för fördelningsnycklar som man använder för fördelning av vissa statsbidrag. De skulle kunna användas i stället för Salsa.   

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.