Skolinspektionen stänger ytterligare en friskola

KORTNYTT. Myndigheten meddelar idag att de har beslutat att stänga den fristående grundskolan Gryningeskolan i Botkyrka.

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Gryningeskolan på grund av omfattande och långvariga brister. Det är med omedelbar verkan som huvudmannen Johai AB inte får driva skolan vidare. I april 2017 och mars 2018 gav Skolinspektionen vitesbeslut, som ännu inte har åtgärdats. De gör bedömningen att skolan har så pass många brister och bryter därmed mot skollagen. 

Läs också: Skolinspektionen stänger Thorén Innovation School

De brister som kvarstår och som ligger till grund för beslutet är bland andra att det inte finns studiero, undervisning i idrott och hälsa utgår inte från kursplaner samt brister i skolan värdegrundsarbete. Det saknas ett aktivt lärarstöd, alla elever som har behov av svenska som andraspråk får inte det och elevhälsan är fortfarande inte helt utbyggd. Det har även framkommit att knappt 20 procent av lärarna är legitimerade. I vissa årskurser saknas legitimerade lärare helt.

Forrige artikel Regeringen går vidare med säljakt Regeringen går vidare med säljakt Næste artikel Naturfotografer ställer skogskrav