Skolinspektionen: Skoluniform måste vara frivilligt

TILLSYN. Skolinspektionen anser att det strider mot skollagen införa krav om skoluniformer i skolans regler. Däremot är det okej att eleverna bär uniform om det är frivilligt.

– Det är lite konstigt, säger Christine Karmfalk, vd för Nordic International School Norrköping, till Altinget. Skolan är en friskola med internationell profil för årskurs 4-9.

Skolinspektionens ogillar skolans ordningsregler. Där finns en regel om klädkod. Där står att "Skolan är en arbetsplats och att enhetlig klädsel skall spegla en professionell lärmiljö. Underkläder och liknande visas därför inte." Av ordningsreglerna framgår också att om någon elev bryter mot någon av skolans regler kommer en varning att utdelas och en elev som har fått tre varningar får femton minuters kvarsittning.

I praktiken innebär det att eleverna varje år gratis får tre pikétröjor, en skjorta, inneskor samt en cardigan från skolan.

Bryter mot lagen

Skolinspektionen anser att Nordic International School bryter mot skollagen.

Inspektionen skriver att: ”Verksamheten i skolan ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar. Elevernas klädsel och utseende bör ses som ett individuellt uttryck som bestäms av eleverna själva. Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet. I både skollagen och läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet.

Ger sig inte

Christine Karmfalk säger att eleverna själva vill ha uniform och hon tror att det finns goda förutsättningar att eleverna fortsätter med uniformer men att skolan kanske ändrar i sina ordningsregler.

– Så lätt ska man ju inte ge sig, säger Christine Karmfalk lite lättsamt men tillägger att det finns en mer allvarlig sida av Skolinspektionens uttalande.

– Innebär det här att skolan inte kan bestämma alls över elevernas klädsel, frågor hon sig, och tar upp det vardagliga exemplet med jackor inomhus.

Stort stöd för uniform

Christina Karmfalk säger att ordningsregler fastställs enligt skollagen av rektor och elevråd och att hon ska diskutera med skolans rektor och elevråd för att se hur ordningsreglerna kan ändras och om skoluniformerna kan vara kvar. Hon påpekar att stödet för skoluniform är ”närmast totalt”.

Hon beklagar att Skolinspektionen går emot skolan.

– Vi är många som varje dag kämpar för att skapa ordning och reda i skolan, så att eleverna kan fokusera på undervisningen och sitt lärande. Det är beklagligt att landets skolmyndigheter på det här sättet underminerar vårt arbete. Deras uppgift borde vara att stödja oss, säger Christine Karmfalk.

Forrige artikel Quiz: november Quiz: november Næste artikel Klimatkritik mot transportplan Klimatkritik mot transportplan