Skolinspektionen: Hälften av skolorna följer inte lagen

Fem skolor tvingades stänga förra året då bristerna ansågs särskilt allvarliga. Nu visar Skolinspektionens årsrapport att hälften av de skolor som granskades 2022 inte följer lagen. 

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rebecka Prahl

De vanligaste bristerna handlar om särskilt stöd och extra anpassning. Även trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling är återkommande brister i skolorna som granskas, visar Skolinspektionens årsrapport för 2022. 

Myndigheten pekar bland annat ut Waldorfskolor där 27 av 35 granskade skolor hade brister. Skolinspektionen ser en risk att waldorfpedagogiken sätts före läroplanen, vilket kan bero på att skolorna är undantagna lagens krav om att lärare ska vara behöriga.

 

– Vår generella erfarenhet från inspektion är att skolor med omfattande brister och kvalitetsproblem i utbildningen ofta har problem med kompetens och stabilitet, såsom en låg andel behöriga lärare, svagt utvecklingsarbete och hög omsättning på rektorer, säger generaldirektör Helén Ängmo i ett pressmeddelande.

Under 2022 har Skolinspektionen även haft ett uppdrag att granska konfessionella skolor. Drygt hälften av skolorna brister i granskningen och i vissa av fallen har trosbekännande inslag förekommit på undervisningstid. 

Under 2022 har Skolinspektionen tvingats stänga fem skolor där bristerna har varit särskilt allvarliga. 

”I alla fallen har det handlat om olämplighet hos ägare och ledning. Dessutom har flera skolor inom en koncern haft omfattande brister vilket inneburit att elever inte fått tillräcklig undervisningstid, inte rätt ämnesinnehåll och delvis uteblivna kurser. Detta är ett kraftigt åsidosättande av elevers rätt till utbildning.”

Årsrapporten visar även att skolors kompensatoriska arbete är problematiskt. 

– Huvudmannens insatser för att bryta negativa spiraler hos skolor med stora utmaningar måste vara kraftfulla. Ändå ser vi ofta att det kompensatoriska arbetet brister och det drabbar givetvis eleverna, säger Helén Ängmo. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00