Skolan vilar allt mer i statens famn

FÖRVALTNING. Aktörerna på de skolpolitiska området ropar unisont på mer statlig styrning. Bo Jansson på Lärarnas Riksförbund vill att skolan åter får staten som huvudman.

Bo Jansson är ordförande i Lärarnas Riksförbund, ett av de två stora lärarfacken. Han vill att en omprövning sker. Hans förbund vill att staten åter blir huvudman.

– Vi vill ha statlig styrning, nationell finansiering. Pengarna ska riktas direkt till skolan och uppdraget riktas direkt till skolan. Den kommunala mellannivån behövs inte. Utan vi vill ha ett modernt statlig huvudmannaskap, säger han till Altinget.

De politiska partierna har alla börjat förespråka mer statlig styrning av skolan. Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är alla för ett förstatligande av huvudmannaskapet.

Kristdemokraterna inställning är att om skolans kräftgång fortsätter kan det blir nödvändigt att stagen tar över huvudansvaret.

Övriga partier är i varierande utsträckning positiva till ökad statlig reglering av skolan.

Socialdemokraternas och Moderaternas officiella linje är att kommunerna ska ha kvar ansvaret.

– Men det finns starka krafter inom Socialdemokraterna som tänker precis som vi, menar Bo Jansson.

Moderaterna har svängt i så måtto att man har blivit betydligt mer positivt inställda till statlig reglering av skolan.

Utredningar från både myndigheter och intresseorganisationer visar att kommunaliseringen i kombination med andra reformer för att öka valfriheten har bidragit till sämre skolresultat och ökad ojämlikhet.

– Kommunen och huvudmännen satsar olika på skolan. De som satsar minst ger bara hälften av de som satsar mest per elev, säger han.

Bo Jansson vill att den nya regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att få en bred politisk uppgörelse.

SKL som är lärarnas arbetsgivarorganisation ser inte huvudmannaskapet som en stor fråga.

– Det är inget som visar på att huvudmannaskapet har stor betydelse. Däremot abdikerade staten helt från sitt ansvar vid kommunaliseringen, säger Maria Stockhaus (M) som är ordförande i Beredningen för utbildningsfrågor på SKL. Hon är även ny riksdagsledamot för Moderaterna.

Stockhaus menar att staten på senare år har tagit mer ansvar.

Inte heller från forskarhåll ser man att huvudmannaskapet skulle vara en stor fråga eller att det skulle ha brett stöd i riksdagen.

– Det är bara Folkpartiet som driver den frågan, säger statsvetaren Matilde Millares, Stockholms universitet, som forskar om valfrihet inoim vård och skola. 

Forrige artikel Malmström vill ha mer öppenhet Malmström vill ha mer öppenhet Næste artikel S och MP överens om tunga frågor
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.