Skarpare lag mot kränkning på nätet väntar

BROTT. Justitieminister Morgan Johansson är redo att skärpa reglerna mot hot och kränkningar på internet. I nästa vecka kommer ett utredningsförslag som är ett steg mot en stramare lagstiftning. 

 På onsdag i nästa vecka väntas förslagen från den utredare som bland annat har granskat om dagens regler om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning behöver skärpas för att skydda enskildas personliga integritet när det gäller hot, trakasserier och kränkningar på nätet.

När remissbehandlingen av utredningen är klar ska regeringen återkomma med lagförslag till riksdagen så snart som möjligt, enligt Johansson.

­–Vi behöver en modernare, stramare lag som ser strängare på den här typen av handlingar, sade justitieministern i en interpellationsdebatt med Edward Riedel (M).

Ålderdomliga regler

Morgan Johansson pekade på att dagens regler om exempelvis förtal och ärekränkning kom till i en annan tid. Men med internet är läget ett annat och brotten och dess skadeverkningar blir mer långtgående när exempelvis kränkande bilder eller osanna uppgifter sprids och ligger kvar i evig tid.

– Skadan blir mycket större för den som utsätts. Det kan förstöra en människas liv. Det gör att vi måste modernisera lagstiftningen och se till att detta bekämpas på ett bättre sätt, sade Morgan Johansson.

Utredaren Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, har arbetat sedan våren 2014 har även haft i uppdrag att ta ställning till om det ska införas ett straffansvar för den som driver en webbplats och som inte tar bort eller hindrar spridning av kommentarer och meddelanden som kränker enskildas personliga integritet. En annan uppgift har varit att utreda om vissa fall av förtal och förolämpning ska kunna ge rätt till brottsskadeersättning för den som drabbats.

Forrige artikel Inga problem för unga att få jobb Næste artikel Ulla Andersson (V): Ulla Andersson (V): "Vi driver debatten"