Sänkta socialavgifter för de yngsta 1 maj

SKATTER. Regeringen har motvilligt lämnat förslag till riksdagen om ändrade socialavgifter för unga. Finansministern hoppas att riksdagen röstar ner förslaget, precis som förra gången.

När riksdagen den tredje december förra året röstade ja till Alliansens budget för 2015 ingick ändrade socialavgifter för unga i beslutet.

Nu har regeringen lämnat en proposition om socialavgifterna till riksdagen:

För dem som inte har fyllt 23 år sänks arbetsgivaravgifterna från 15,49 till 10,21 procent.
För dem som är 23 – 24 år ligger avgifterna kvar på 15,49 procent.
För dem som har fyllt 25 slopas ungdomsrabatten och arbetsgivaravgifterna höjs från 15,49 till 31,42 procent.
Motsvarande ändring görs för egenavgifterna för unga med egen firma.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 maj, och beräknas minska statens inkomster i år med 190 miljoner kronor – om ändringarna består.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har gjort klart att regeringen kommer att föreslå en ny ändring till slutet av sommaren.

– Regeringen har för avsikt att komma tillbaka till riksdagen med förslag att höja avgifterna inte bara för 25-åringar, sade Magdalena Andersson i en interpellationsdebatt en vecka tidigare.

Hon uppmanade då riksdagen att säga nej till ändringen den 1 maj.

– Problemet kan då bli för arbetsgivare att hantera olika avgifter under ett år. Jag tycker att riksdagen ska fundera på om det är lämpligt, sade Magdalena Andersson.

Exakt samma förslag till ändring av socialavgifterna som regeringen nu motvilligt lägger fram ratades av riksdagen den 28 maj förra året (socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU18). Då röstade riksdagen nej till det förslag som Alliansregeringen hade lagt fram, med motiveringen att det inte skulle leda till fler jobb för unga. Sverigedemokraterna var då på samma linje som de rödgröna, och ville slopa ungdomsrabatten.

Den rödgröna regeringen föreslog i budgetpropositionen att ungdomsrabatten på socialavgifter skulle tas bort. Förslaget föll när Sverigedemokraterna röstade ja till Alliansens budgetalternativ.

 

Proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

 

Forrige artikel Ex-ledamöter får fallskärmar för 55 miljoner Ex-ledamöter får fallskärmar för 55 miljoner Næste artikel Grönt ljus för register över huliganer
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.