Så vill Skatteverket komma åt delningsekonomin

GRÅZON. De bolag som med en app kopplar ihop utförare och användare av tjänster som bilresor och korttidsboende kan bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter och betala in skatt, tänker sig Skatteverket i en rapport till regeringen.

I Estland används plattformarna där sådana här tjänster tillhandahålls för rapportering till skattemyndigheten, och en liknande lösning är på gång i Norge. ”Istället för att se plattformarna som ett problem kan man se dem som en del av lösningen”, skriver Skatteverket i sin rapport till regeringen.

Skatten på tjänster som Uber och Airbnb går nu ofta Skatteverkets näsa förbi. Och även om skatterna betalas blir det betydligt mindre än för motsvarande traditionella tjänster.

En körning i Uberregi för 100 kronor, med 20 kronor i provision till Uber, ger efter avdrag för milkostnad 18 kronor i inkomstskatt från bilföraren – och eventuellt också sociala avgifter på 18 kronor.

En egen företagare i taxibranschen ska efter avdrag för provision till taxicentralen (3 kronor) och milkostnad betala 6 kronor i moms, 21 kronor i inkomstskatt och 19 kronor i sociala avgifter, totalt 46 kronor.

Skatteverket konstaterar i rapporten att den växande delningsekonomin gör kontrollerna svårare samtidigt som skattefelet, skatter som inte betalas, ökar. Men hur stora summor det handlar om kan verket inte säga.

I höst ska Skatteverket lämna en ny rapport till regeringen med en djupare analys av delningsekonomins effekter, och erfarenheter av verkets kontroller av sektorn.

Forrige artikel Ökat tryck för stöd till veteran i utlandstjänst Næste artikel Stöld av identitet blir straffbart
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.