Så ska finansieringen av terror motverkas

KORTNYTT. Nio myndigheter inklusive bland annat Säpo och Tullverket har haft i uppdrag att ge förslag på åtgärder mot finansiering av terrorism. Bland förslagen finns bland annat förhindra och försvåra utnyttjandet av identiteter.

Myndigheterna har haft i uppdrag att redogöra för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen som rör finansiering av terrorism, med syftet att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för terrorfinansiering. 

De åtgärder som myndigheterna föreslår är följande:  

  • Förhindra och försvåra utnyttjandet av identiteter
  • Utökade möjligheter och skyldigheter för myndigheter att utbyta information
  • Utökade möjligheter att behandla personuppgifter
  • Utökade möjligheter för Tullverket att kvarhålla kontanta medel i samband med gränspassage

Myndigheterna som ingått i regeringsuppdraget är Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen.

Forrige artikel NMR får tillstånd till talarplatsen i Almedalen Næste artikel Färre vargar i Sverige
Nya poster i utskotten kostar miljoner

Nya poster i utskotten kostar miljoner

NYORDNING. S och M har kommit överens om att införa andre och tredje vice ordförande i flera utskott. Något som kommer att kosta över 1,4 miljoner kronor om året. Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, menar att det dessutom försvårar utskottsarbetet.