Så mycket tjänar Ekström och hennes generaldirektörer

LÖNEÖKNING. Regeringen har satt nya löner på alla under utbildningsdepartementet. En rektor har högre lön än ministrarna på departementet.

Regeringen har beslutat om löneförhöjningar för anställda under utbildningsdepartementet. Utbildningsminister Anna Ekström (S) får högre arvode denna mandatperiod. Hon får 136 000 kronor i månaden, vilket är 6 000 kronor mer än under förra mandatperioden. 

Stor ökning för Ernkrans

Även ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), får 136 000 kronor i arvode per månad. Hon har höjt sin årsinkomst med nästan 700 000 kronor genom att gå från riksdagsledamot till minister. 

Del av en större justering

De tre statssekreterarna på departementet, Erik Nilsson, Kristina Persdotter och Malin Cederfeldt Östberg, får också höjd lön. De får nu 102 700 kronor per månad. Det är en höjning på 2 000 kronor från lönen under förra mandatperioden. 

De nya lönerna har gällt sedan i höstas. Löneökningarna är en del av en justeringen av lönerna som sker under avtalsperioden 2017-2020. 

Sakkunniga får löneförhöjning

Ernkrans två politiska sakkunniga får en tusenlapp mer i lön än före valet. Sofia Johansson får nu 54 000 kronor och Klas-Herman Lundgren får 47 400 kronor i månaden. 

När Ekström fick portföljen utbildningsminister fick hon ytterligare en politiskt sakkunnig och har nu tre sakkunniga. Petter Ådahls nya lön som sakkunnig är 43 000 kronor. Sanna Vent vikarierar och får 42 500 kronor i månadslön. Marcus Strinäs hade innan valet 39 900 i månadslön, men har nu fått löneförhöjning till 40 800 kronor.  

Generaldirektörer och rektorers nya månadslöner (Lön året innan) 

 1. Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen: 139 800 (137 300) 
 2. Uppsala universitet, Eva Åkesson: 126 800 (123 800) 
 3. Lunds universitet, Torbjörn von Schantz: 126 000 (123 000) 
 4. Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding: 123 300 (121 000) 
 5. Göteborgs universitet, Eva Wiberg: 121 200 (119 000) 
 6. Vetenskapsrådet, Sven Stafström: 120 400 (118 500) 
 7. Universitetskanslersämbetet, Anders Söderholm: 120 000 (118 000) 
 8. Linköpings universitet, Helen Dannetun: 119 700 (117 500) 
 9. Skolverket, Peter Fredriksson: 118 600 (116 600) 
 10. Universitets- och högskolerådet (UHR), Karin Röding: 118 500 (106 000) 
 11. Kungl. Tekniska högskolan, Sigbritt Karlsson: 117 700 (115 000) 
 12. Umeå universitet, Hans Adolfsson: 115 700 (113 000) 
 13. Centrala studiestödsnämnden (CSN), Christina Forsberg: 113 500 (110 500) 
 14. Karlstad universitet, Johan Sterte: 113 400 (111 000) 
 15. Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson: 113 000 (111 000) 
 16. Skolinspektionen, Helén Ängmo: 111 000 (108 600) 
 17. Malmö universitet, Kerstin Tham: 111 000 (108 500) 
 18. Örebro universitet, Johan Schnürer: 109 700 (107 600) 
 19. Luleå tekniska universitet, Birgitta Bergvall-Kåreborn: 108 100 (106 500) 
 20. Linnéuniversitetet, Peter Aronsson: 108 000 (105 500) 
 21. Högskolan i Halmstad, Stephen Hwang: 106 800 (105 800) 
 22. Rymdstyrelsen, Anna Rathsman: 106 500 (97 500) 
 23. Mittuniversitetet, Anders Fällström: 104 200 (101 700) 
 24. Gymnastik- och idrottshögskolan, Per Nilsson: 102 500 (96 000) 
 25. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fredrik Malmberg: 101 300 (99 500) 
 26. Kungl. Biblioteket, Gunilla Herdenberg: 100 200 (98 500) 
 27. Försvarshögskolan, Romulo Enmark: 99 500 (97 500) 
 28. Södertörns högskola, Gustav Amberg: 99 500 (97 500) 
 29. Mälardalens högskola, Paul Pettersson: 99 000 (97 000) 
 30. Stockholms konstnärliga högskola, Paula Crabtree: 96 400 (94 000) 
 31. Högskolan Kristianstad, Håkan Pihl: 96 000 (92 500) 
 32. Högskolan Gävle, Ylva Fältholm: 95 500 (91 500) 
 33. Högskolan Dalarna, Martin Norsell: 95 500 (ingen uppgift) 
 34. Högskolan i Skövde, Lars Niklasson: 95 500 (92 500) 
 35. Högskolan Väst, Martin Hellström: 95 500 (92 000) 
 36. Konstfack, Maria Lantz: 94.500 (89 500) 
 37. Kungl. Konsthögskolan, Sara Arrhenius: 93 300 (91 500) 
 38. Kungl. Musikhögskolan, Cecilia Rydinger Alin: 89 000 (87 000) 
 39. Skolforskningsinstitutet, Camilo von Greiff: 87 800 (ingen uppgift) 
 40. Polarforskningssekretariatet, Katarina Gårdfeldt: 87 500 (86 000) 
 41. Institutet för rymdfysik, Stanislav Barabash: 85 500 (82 000) 
 42. Överklagandenämnden för studiestöd, Hans Göran Åhgren: 85 200 (83 500)

Forrige artikel Fritzon (S) sämsta toppkandidaten någonsin Fritzon (S) sämsta toppkandidaten någonsin Næste artikel SD-byte i EU-nämnden SD-byte i EU-nämnden