Så kringgås PUL

PERSONUPPGIFTER. Företaget ville ha uppgifter om alla legitimerade sjuksköterskor ur Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, för att uppdatera en databas. Det blev tvärnej. Men nu har högsta instans gett företaget rätt.

Socialstyrelsen sade nej till företagets begäran om uppgifter med hänvisning till att ändamålet inte var något av dem som räknas upp i förordningen om registret. Uppgifterna skulle därmed behandlas i strid mot personuppgiftslagen, och då gäller sekretess för uppgifterna. Kammarrätten ändrade inte beslutet när företaget överklagade dit.

Högsta förvaltningsdomstolen tvingar nu Socialstyrelsen att ändå lämna ut registeruppgifterna till företaget.

Företaget, Accurate Care, är etablerat i Norge. Och där gäller inte den svenska personuppgiftslagen. ”Bolagets behandling av de aktuella uppgifterna kan följaktligen inte stå i strid med den lagen”, skriver HFD i sin dom.

Dom i mål 3695-14

 

Forrige artikel Jakt på varg splittrar på nytt Næste artikel Fi släpps in när andra åkt hem