S och MP överens om tunga frågor

UPPGÖRELSE. Den kommande S och MP-regeringen har lyft bort två hinder för ett samarbete – försvars- och migrationspolitiken.

Enligt Dagens nyheter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort upp om försvaret och migrationspolitiken, men också pensionerna där MP nu ansluter sig till den uppgörelse som de borgerliga och Socialdemokraterna slöt för 20 år sedan.

När det gäller försvaret innebär uppgörelsen att MP nu ställer sig bakom försvarsberedningens slutsatser från i maj. Därmed har Miljöpartiet släppt sitt motstånd mot ökade anslag till försvaret, nya Jasplan och ubåtar.

I migrationspolitiken ligger de uppgörelser som Miljöpartiet och alliansregeringen gjorde under förra mandatperioden fast. Det innebär även att S släppt tidigare krav kring ökad kontroll vid arbetskraftinvandring, enligt DN. Kommunerna ska också öka sin beredskap att ta emot flyktingar.

I utbyte mot mer resurser till försvaret får Miljöpartiet stöd för tidigare krav på hårdare kontroll av vapenexport samt en nedläggning av försvarexportmyndigheten – den myndighet som ska stötta svensk export av krigsmateriel.

Men ett skarpare regelverk vid vapenexport har varit på gång redan före uppgörelsen mellan de två kommande regeringspartierna. Under 2012 fick en kommitté med företrädare för riksdagspartierna i uppdrag att granska reglerna. Målet är att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. I uppdraget, som bygger på en uppgörelse mellan de borgerliga och Socialdemokraterna, ingår också att analysera följdleveranser.

Exakt hur detta regelverk ska utformas visar sig när utredningen lägger fram sina slutsatser i mitten av december i år.

Forrige artikel Skolan vilar allt mer i statens famn Skolan vilar allt mer i statens famn Næste artikel Regeringsförklaringen byggs på inför fredagen