Rödgröna ökar och Alliansen backar

KORTNYTT. Socialdemokraterna går starkt framåt medan Miljöpartiet ligger precis på riksdagsspärren i SCB:s stora partisympatiundersökning. 

M, KD, L och M tappar alla jämfört med valresultatet medans Centerpartiet ligger oförändrat på 8,6 procent visar SCB:s stora partisympatiundersökning. Samtidigt ökar Socialdemokraterna med 2,2 procent. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ökar också med 0,8  procent respektive 0,4 procent.  

Tillsammans får det rödgröna partierna 42,9 procent medan allianspartierna tillsammans får 37,5 procent. Detta kan jämföras med valresultatet då Alliansen fick 40,3 och rödgröna fick 40,6. 

 

Vid ett val i november 2018 skulle rösterna fördela sig på följande sätt. Siffrorna i parentes visar skillnaden jämfört med det faktiska valresultatet. 

Socialdemokraterna: 30,5 (+2,2%)
Moderaterna: 19,2 (-0,6%)
Sverigedemokraterna: 18.3 (+0,8%)
Centerpartiet: 8,6 (0,0%)
Vänsterpartiet: 8,4 (+0,4%)
Kristdemokraterna: 5,4 (-0,9)
Liberalerna: 4,3 (-1,2%)
Miljöpartiet: 4,0 (-0,4%)
Övriga partier: 1,2 (-0,3%) 

Forrige artikel Ingen framgång med höjt studiebidrag till lärarstudenter Næste artikel Detta krävs för ursprungsmärkning av kött Detta krävs för ursprungsmärkning av kött