Riksrevisionen granskar Skolverket och Skolinspektionen

KORTNYTT. Efter att flera nationella prov läckt och att man behövt använda ersättningsproven, väljer nu Riksrevisionen att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att stoppa spridningen.

Problemet med otillåten spridning av nationella prov har ökat. Under 2018 har flera prov läckt, i sex av fallen har Skolverket rekommenderat att använda ersättningsprov för att det har spridits i så stor omfattning. Trots att Skolverket förtydligade skolans hantering 2017, fortsätter den otillåtna spridningen.

Läs också: Strängare regler för nationella proven efter fusk

Det är Skolverket som utvecklar provet samt gör reglerna för hur proven ska hanteras och genomföras. Sedan är det Skolinspektionen som gör tillsynen av att detta sköts ute i skolorna. Därför har Riksrevisionen valt att inleda en granskning av hur de två ansvariga myndigheterna arbetar med att förhindra otillåten spridning. Granskningen ska fokusera på om myndigheternas arbete är effektivt och ändamålsenligt.

– Läckorna riskerar att skada de nationella provens legitimitet och i förlängningen även förtroendet för betygsättningen. Den återkommande spridningen gör att det finns skäl att granska hur Skolverket och Skolinspektionen arbetar för att motverka detta, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Läs också: Friskolor i topp när det gäller glädjebetyg

Forrige artikel Regeringen tar kampen mot desinformation och propaganda Næste artikel 80 procent vill slopa sommartiden