Riksrevisionen granskar intagningen till gymnasiet

KORTNYTT. Fokus för granskningen kommer ligga på de långsiktiga effekterna av en förändrad intagning för gymnasieskolan.

Motiveringen till granskningen är att en koncentrering har skett av lärare och elever till vissa populära skolor genom att elever fått utökade valmöjligheter för gymnasieskolan. Framförallt elever med god studieförmåga, som ofta väljer samma skolor. Vilket även verkar gälla för lärarna, där duktiga lärare även väljer samma skolor som duktiga elever.

Grundtanken med förändringarna i skolsystemet har varit att elever ska få en ökad motivation och högre studieresultat genom att de kan välja andra skolor än de i närområdet. Men nu misstänker man att det inte riktigt blivit som man tänkt.

Sverige har gått från att ligga i topp i OECD:s mätningar av likvärdigheten i skolan, till att nu vara genomsnittliga med en pågående negativ trend. En ökande bostadssegregation, fria skolvalet och ökad friskoleetablering anges som delförklaringar till minskade likvärdigheten.

Därför ska Riksrevisionen nu granska vilka långsiktiga effekter detta kan ha haft på elevernas framtida utbildningsnivåer och arbetsinkomster. 

– Vi räknar bland annat med att kunna se om reformen inneburit att fler eller färre elever studerar vidare på högskolor och universitet, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen och en rapport kommer beräknas bli klar i oktober i höst.

Forrige artikel Stopp för rökning på lekplatser och tågperronger Næste artikel Unionen: Arbetsgivaren vinner på minskad arbetstid