Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete: "En tombola"

GRANSKNING. Riksrevisionen konstaterar att AF:s matchningsarbete inte utförs likvärdigt runtom i landet och att uppföljning saknas. Annika Sundén, AF:s analysdirektör, hävdar att myndigheten strävar efter enhetlighet och systematik.  

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens matchningsarbete och presenterat resultatet i en rapport. Den visar att Arbetsförmedlingens nuvarande arbetssätt inte är tillräckligt systematiskt och riskerar att leda till bristande effektivitet och likvärdighet. I förlängningen kan det göra att arbetssökande blir arbetslösa onödigt länge.

“Svag kunskapsgrund”

– Det finns relativt lite kunskap om vilka av arbetsförmedlarnas arbetssätt som är bra och ger god effekt för arbetssökande. Detta gör att myndigheten inte kan styra arbetsförmedlarnas verksamhet eller säga vilka verktyg som fungerar, säger Tommi Teljosuo, revisionsdirektör på Riksrevisionen, till Altinget.

Oklart ansvar

Arbetssökande får alltså olika bra stöd beroende på vilket kontor eller vilken förmedlare de besöker.

– Vi ser ett oklart ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetssätt. Myndigheten följer heller inte upp hur arbetsförmedlarna arbetar, säger Tommi Teljosuo.

“Tombola”

Granskningen visar att arbetsförmedlare använder egna arbetssätt istället för centralt framtagna metoder. Tommi Teljosuo vet att det kan finnas många goda skäl till att delegera frihet under ansvar för medarbetare i en stor myndighet.

– Men det ställer också krav på att myndigheten säkerställer att inte varje arbetsförmedlare blir sin egen myndighet och att det blir en tombola för arbetssökande som får olika stöd beroende på vilken arbetsförmedlare de får, säger han.

"Inte framme än"

Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen betonar att myndigheten befinner sig i en pressad fas.

– Vi står inför ett stort förändringsarbete och det är viktigt att vi arbetar utifrån kunskap och evidens, säger hon till Altinget.

– Vi strävar efter att vårt matchningsarbete ska vara enhetligt och systematiskt. Att få till detta ligger i myndighetens förändringsarbete, men det har ännu inte fått fullt genomslag. Jag håller med om att vi inte är framme än.

Bristande likvärdighet

Ett av Riksrevisionens allvarligaste konstateranden är att myndighetens matchningsarbete riskerar att leda till bristande effektivitet och likvärdighet.

Annika Sundén betonar att myndigheten har en ambition om att förbättra kvaliteten på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen för att skapa likvärdighet.

– Matchning är en väldigt komplex uppgift och den bygger på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen om vilka insatser en person behöver. Ju mer vi kan använda kunskap och evidens ju bättre matchning blir det. Det handlar också om att ha bra bedömningsstöd till handläggarna, säger hon. 

Forrige artikel De har lämnat riksdagen under året De har lämnat riksdagen under året Næste artikel V vill cykla mot enkelriktat med lagen i ryggen V vill cykla mot enkelriktat med lagen i ryggen