Riksdagen kräver utredning om överskottsmål

EKONOMI. Riksdagen har beslut att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning om överskottsmålet

Finansminister Magdalena Andersson (S) har sagt att målet för sparandet i de offentliga finanserna ska minska från dagens en procent i överskott till ett mål om balans, alltså noll procent.

En justering av målet kan regeringen formellt göra själv och statliga Konjunkturinstitutet, KI, har fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenser blir av en övergång till balansmål.

Men nu har Alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna, i ett tillkännagivande tagit ett initiativ om att regeringen ska tillsätta en parlamentarisk utredning. Utredningen ska analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål. Den ska också titta på hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

Magdalena Andersson har sagt att hon inte är negativ till att en parlamentarisk utredning, 

 

Forrige artikel Allt om vårbudgeten Næste artikel Utredning om näthot klar nästa år

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.