Revisorer granskar mottagning av flyktingbarn

MIGRATION. Riksrevisionen har inlett en granskning av kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Bakgrunden är en lagändring från 2014 som innebär att kommuner är skyldiga att ta emot barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl. Kommuner ska inte kunna vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn och Migrationsverket får möjligheter att anvisa barnen till kommuner som säger nej. Kommunerna har då ansvar att ge barnen omsorg, boende, skola och även utse en god man för dem.

Riksrevisionens granskning syftar till att klarlägga om staten har gett kommunerna de förutsättningar som krävs för att ta emot asylsökande barn. Eftersom allt fler ensamsökande barn söker asyl i Sverige är det viktigt att kommunerna har rätt kapacitet och beredskap för att ta emot barnen.

Granskningen, som omfattar mottagandet under asylprocessen fram till beslut om uppehållstillstånd, ska vara klar i oktober 2015.

Forrige artikel VTI kartlägger trafikens kostnader Næste artikel Alliansen: MP och S har ändrat sig om skolan