Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

Regeringen har lagt ett förslag om att införa ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation. Den som kan bli föremål för det är enligt regeringens förslag:

  • Den som befattar sig med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor och transportmedel för en terroristorganisation
  • Den som upplåter lokal eller mark för en sådan organisation
  • Den som lämnar annat liknande stöd till en terroristorganisation

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ställa sig bakom förslaget men att riksdagen samtidigt bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer.

Reservationer i massor

Det är synd att säga att det var ett enigt utskott som tog beslutet. Betänkandet innehåller nämligen alla möjliga reservationer.

M, KD, SD och L var partierna som röstade för ett tillkännagivande om kriminalisering av deltagande. Följaktligen reserverade sig S, MP, C och V mot beslutet.

Centerpartiet reserverade sig också mot definitionen av en terroristorganisation. Partiet tycker helt enkelt att regeringen måste tydliggöra vad en terroristorganisation är.

I en annan reservation vill partiet att regeringen också tydliggör hur omfattande undantagen för ringa fall av terroristbrott ska vara.

Mer kriminalisering

SD och KD tycker att regeringen valt en för snäv definition och vill att fler former av samröre ska kriminaliseras.

Tillsammans med M, lägger partierna också en reservation om att straffen bör skärpas.

M och KD gör gemensam sak i ytterligare en reservation. Partierna vill att "deltagande i en militärliknande terroristorganisation" ska kriminaliseras.

SD vill se mer

SD vill också att regeringen går längre. I en reservation föreslår partiet att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över undantag från föreningsfriheten i förhållande till samröresbrott.

I en annan föreslår partiet att det också ska utredas om preventiva tvångsmedel kan användas för de brott som nämns i lagen och för samröresbrott.

V säger nej

Vänsterpartiet lägger också en reservation. Där partiet säger nej till regeringens förslag rakt av. V vill invänta den pågående terroristbrottsutredningens förslag innan riksdagen fattar beslut på terrorområdet.

Riksdagen ska debattera och rösta om utskottets betänkande och reservationerna den 22 januari.

Forrige artikel Överblick: Apoteket köper in sig i läkarapp och Säpo-chef varnar företag Överblick: Apoteket köper in sig i läkarapp och Säpo-chef varnar företag Næste artikel Överblick: Region slopar pensionsålder och ny internationell flygplats Överblick: Region slopar pensionsålder och ny internationell flygplats