Regeringsförklaringen byggs på inför fredagen

FÖRHANDLINGAR. Socialdemokraterna viker sig om arbetskraftsinvandring och Miljöpartiet går med på att stärka försvaret. Frågan om kärnkraften lyfts ut till en blocköverskridande energikommission. Bit för bit arbetar sig de två regeringspartierna fram till uppgörelser inför Stefan Löfvens regeringsförklaring på fredag.

Första punkten som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bocka av blev skolan. På söndagen presenterade partierna en överenskommelse som bland annat innebär obligatoriskt gymnasium för alla under 18, obligatorisk förskoleklass, mer personal och resurser till skolorna utifrån behov.

Uppgörelser är klara också om försvar, migration och pensioner. Miljöpartiet ansluter sig till pensionsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och allianspartierna. I gengäld ställer Socialdemokraterna upp på överenskommelsen mellan MP och Alliansen om migrationspolitiken – trots att det innebär att partiet också accepterar reglerna för arbetskraftsinvandring. Partierna är överens om att alla kommuner ska ta ett ”solidariskt ansvar för flyktingmottagandet”, och att Sverige ska verka för fler lagliga vägar in i EU för asylsökande.

Miljöpartiet går med på att försvaret får mer pengar, bland annat till fler Jas-plan och u-båtar.

– Vi ser hur det parlamentariska läget ser ut och försöker se vilka vägar som är framkomliga. En viktig del i det är att det finns breda överenskommelser, säger Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm till Dagens Nyheter.

Som tack för omsvängningen i frågan om försvarets resurser får MP igenom att kontrollen av vapenexport till icke-demokratier skärps. Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

När det gäller kärnkraften vill varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet ge sig, åtminstone inte till på fredag. I stället har de kommit överens om att tillsätta en ”energikommission för blocköverskridande samtal”, som ska få till en långsiktigt hållbar överenskommelse. Men MP har ändå fått S att gå med på att tvåpartiregeringens ingångsvärde i samtalen ska vara att kärnkraften ska avvecklas.

– Vi ska in i den här analysfasen nu, och vi har vårt ingångsvärde i detta. Där är det så att vi ska ha ett status quo-tänkande just nu. Går man in i långsiktiga samtal som ska leda något vart, då ska man inte börja med att säga "nu tar vi ett steg åt åt det hållet eller åt det hållet", utan då ska vi den situation som råder just nu, säger Stefan Löfven till Ekot.

TV4 har rapporterat om partiernas uppgörelse för sjukförsäkring och a-kassa: Taken höjs i båda försäkringarna. Det ska bli lättare att komma med i a-kassan och ersättningen ska vara 80 procent under hela perioden. Den bortre tidsgränsen för sjukpenning tas bort, och andra tidsgränser ses över.

Enligt TV4 är S och MP också överens om att staten ska återta kontrollen över banunderhållet, och att ge SJ ett uttalat samhällsuppdrag. Järnvägsnätet ska byggas ut.

Enligt SR/Ekot har S och MP också enats om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen och förstärkt jämställdhetsbonus. Ytterligare en så kallad pappamånad var en del i Socialdemokraternas valmanifest. Miljöpartiets har i stället varit att föräldraförsäkringen delas i tre, med en del var till vardera föräldern och en del som kan överlåtas till en av föräldrarna eller någon annan.

Partierna är överens om att ta bort vårdnadsbidraget, som kommit till på initiativ av Kristdemokraterna.

Fas 3 avskaffas och ersätts med utbildning, Socialdemokraternas extratjänster och Miljöpartiets flexjobb, skriver Aftonbladet.

– Jag är glad att kunna säga till dem vars kompetens och förmåga slösats bort i Fas 3 att nu är det över. Vi ska hjälpa människor till ett riktigt jobb med alla medel som står till buds, säger blivande statsminister Stefan Löfven till tidningen.

I uppgörelsen ingår också att arbetsgivare inte längre ska kunna stapla visstidsanställningar på varandra.

Om bolagsstyrelser inte har minst 40 procent kvinnor år 2016 kommer S och MP med en lag om könskvotering, rapporterar Ekot.

– Det är viktigt att ta tillvara den kompetensen som finns hos alla kvinnor, också att den tas tillvara i bolagsstyrelserna, säger Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson till Ekot.

Svenska Dagbladet skriver att en stor trätofråga mellan MP och S – bygget av genomfartsleden Förbifarten i Stockholm – har flyttats ut från arenan, i alla fall tillfälligt. Frågan har lyfts upp från Stockholmpolitiken till riksnivå. Där är de två partierna nu överens om att vägbygget inte ska starta förrän i maj 2015.

 

Läs också:

Fortsatt låg krogmoms 2015

S och MP överens om tunga frågor

S och MP krattar manegen för höjda lärarlöner

 

Forrige artikel S och MP överens om tunga frågor Næste artikel LO-basen vill ha statlig skola LO-basen vill ha statlig skola