Regeringens mål 15 år bort

ARBETSLÖSHET. Med nuvarande takt kommer regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet att vara nått först 2031. Det visar Altingets beräkningar baserade på SCB:s senaste statistik över arbetslösheten.

Den säsongsrensade arbetslösheten ökade något under det tredje kvartalet 2016. Arbetslösheten för det tredje kvartalet låg på 7 procent, jämfört med 6,8 procent under det andra kvartalet. Det är första gången sedan 2014 som den säsongsrensade arbetslösheten stiger.

När regeringen Löfven tillträdde skiljde det 3,1 procentenheter mellan arbetslösheten i Sverige och arbetslösheten i Tyskland, som då hade EU:s lägsta arbetslöshet. Under andra kvartalet 2016 var skillnaden mellan Sveriges arbetslöshet och arbetslösheten i EU-landet med lägst arbetslöshet 2,9 procentenheter. Med nuvarande takt kommer målet om EU:s lägsta arbetslöshet att nås först 2031.

 

Senast i slutet av september vidhöll statsminister Stefan Löfven att arbetslöshetsmålet inte alls är omöjligt att uppnå.

–  Om vi kommer till 6,3 procent 2017 så kan vi mycket väl komma under 6 procent 2018. Jag är fullt införstådd med att det kan hända saker i vår omvärld och vår egen ekonomi som gör det svårare. Men det går inte från början att säga att det här är omöjligt. Här är det vår egen ­politik som avgör, sade Löfven till DN.

,

Forrige artikel EU:s beslut om avtal med Kanada dröjer EU:s beslut om avtal med Kanada dröjer Næste artikel "Regeringen vill kratta manegen för Ilmar Reepalu"
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.