Regeringens kansli slipper statlig kostnadsjakt

Regeringen vill att staten ska bli lika bra som landstingen och kommunerna på att jämföra kostnader, men regeringskansliet ska inte tas med i arbetet.

Statens egen verksamhet kostade 247 miljarder kronor år 2013. Genom att börja göra systematiska jämförelser över tid av myndigheternas kostnader och verksamhet, tror regeringen att det ska gå att hitta möjliga effektiviseringar och besparingar.

Utredaren Urban Karlström, Fortifikationsverkets generaldirektör, har fått i uppdrag av regeringen att se över hur sådana här jämförelser skulle kunna användas. Utredningen ska vara klar den 1 april 2015.
Universitet och högskolor ska omfattas av utredningen, trots att de på många sätt är annorlunda jämfört med en vanlig myndighet. Däremot ska Regeringskansliet, utredningsväsendet samt ambassaderna hållas utanför.

Forrige artikel Ljusnande framtid för unga dröjer Ljusnande framtid för unga dröjer Næste artikel Sverige i topp i EU-kritik
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).