Regeringen vill se nytt stöd för vindkraft

ENERGI. Vindkraft till havs kan i framtiden få extra stöd. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt stödsystem.

Den havsbaserade vindkraften bör få en extra knuff framåt. Det anser regeringen och vill se ett nytt stöd som ligger helt utanför elcertifikatsystemet. Regeringen vill, enligt pressmeddelandet, att Energimyndigheten analyserar olika stödmöjligheter: upphandlingsstöd, investerinsstöd samt finansering av elanslutningen.

Havsbaserad vindkraft är dyrare att bygga, men fördelarna är ändå flera, enligt energiminister Ibrahim Baylan (S).

– Fortsatta satsningar på vindkraft är en viktig del för att nå våra mål om förnybar elproduktion. Vi ser också att det finns flera fördelar med just havsbaserad vindkraft som ger en jämnare elproduktion och har en större acceptans hos lokalbefolkningen vid kustområden, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett uttalande.

Uppdraget ska redovisas till miljödepartementet senast 1 juni 2015.

Forrige artikel Kulturtidskrifter får tillbaka pengar Næste artikel Reinfeldts nya jobb kan ge kommunpolitiker karantän

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.