Regeringen vill bygga ut lag mot id-kapning

BROTT. Nästa år ska det bli straffbart att stjäla någon annans identitet. Men regeringen och justitieminister Morgan Johansson förbereder nu en bredare lag än vad som tidigare har planerats. Id-kapare ska kunna dömas för stalkning, vilket innebär hårdare straff.

 ­– Mot bakgrund av att problemet har växt i omfattning tror jag att det är bra att ha en ännu mer kraftfull lagstiftning än vad som var tänkt från början, sade Morgan Johansson (S) under en interpellationsdebatt i riksdagen.

Växande problem

I dag är det relativt lätt att få tillgång till andra människors personnummer och andra uppgifter och sedan använda uppgifterna och exempelvis ta lån eller beställa varor i dennes namn. Att lägga beslag på någon annans identitet är i dag inte straffbart.

Regeringen har länge varit på gång med ett lagförslag för att kriminalisera identitetsstölder, en lag som också riksdagen har efterlyst. Tidigare räknade regeringen med en ny lag vid årsskiftet. Det senaste budet är att en proposition ska läggs fram i början av nästa år.

Utgångspunkten är en snart två år gammal utredning som innebär att det blir straffbart att stjäla någons identitet, att använda identitetsuppgifter för att utge sig att vara en annan och på så sätt orsaka skada eller olägenhet för den personen. Det nya brottet, identitetsintrång, ska ge böter eller upp till två års fängelse, enligt det tidigare utredningsförslaget.

Id-stöld = stalkning

Men enligt justitieminister Morgan Johansson (S) vill regeringen gå ett steg längre i sitt kommande lagförslag. Och det är också ett skäl till att lagen försenats. Förutom att kriminalisera Id-kapningar ska det nya brottet dessutom tas med i den lista över brott som kan utgöra olaga förföljelse, eller stalkning, ett brott som ger maximalt fyra års fängelse.

– Det innebär att om man systematiskt ägnar sig åt den här typen av identitetsintrång kommer man att kunna dömas även för olaga förföljelse, sade Morgan Johansson under debatten.

Enligt Morgan Johansson riskerar den som döms för olaga förföljelse vid ett identitetsintrång fängelse i upp till fyra år.

Strängare straff

– Då kommer vi också åt den här typen av systematiska förföljelser. Det fanns inte med i ursprungsutredningen, men det är ett sådant förslag som vi kommer att gå vidare med, sade Morgan Johansson under interpellationsdebatten med Tina Ghasemi (M).

 

– Vi är rörande överens om att någonting måste göras och att situationen är allvarlig. Min kritik gäller att det tar alldeles för lång tid, sade Tina Ghasemi i debatten.

Johansson pekade på att regeringens planer att utvidga lagstiftningen, så att man även ska kunna döma för olaga förföljelse, har gjort att hela processen har försenats.

Forrige artikel Militärt samarbete i skarpa lägen ska granskas Militärt samarbete i skarpa lägen ska granskas Næste artikel Klimatutredning ska reda ut ansvar och betalning
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.