Regeringen utreder ämnesbetyg

KORTNYTT. Regeringen vill införa ämnesbetyg i gymnasiet. Detta hoppas de ska spegla elevens utveckling under kursen bättre men också öka studiemotivationen hos de elever som presterat svagt. 

Anledningen till att regeringen tillsätter en utredning kring ämnesbetyg är att de anser att dagens system med betyg kan göra att elever som presterat svagt i en del av undervisningen tappar studiemotivationen. Detta då betyget från ett enskilt moment i kursen kan finnas kvar i slutbetyget och därav inte visar den utveckling som eleven gjort under kursens gång.

 – Vi tror att det är bättre om betygen speglar allt eleven har lärt sig under gymnasietiden snarare än som det är i dag då det speglar vad eleven har lärt sig under en viss tid på gymnasiet, säger gymnasieminister Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, till SVT Nyheter.

Läs också: Lärare ska få hjälp med betygsättningen

Den tillsatta utredningen kommer att se över hur man dokumenterar underkända elevers kunskap och hur bedömningen vid betygssättning gör. Regeringen har en tanke på att bland annat införa flera betygsnivåer på betyget underkänt. 

– Ett underkänt visar inte hur mycket eleven har lärt sig. Det kan ju vara så att en elev är nästan ända uppe vid godkänt, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, till SVT Nyheter. 

Regeringen har utsett Jörgen Tholin till utredare. Han är prorektor vid Högskolan i Borås. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2019.

Forrige artikel Fi kritiskt till SVT –  får inte vara med i valsatsning Fi kritiskt till SVT – får inte vara med i valsatsning Næste artikel EU placerar krishanteringslager i Sverige