Regeringen tillsätter cocktailutredning

KORTNYTT. Det behövs strategier för att hantera kombinationseffekter av kemikalier, anser regeringen som tillsätter en utredning. 

Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Stockholms universitet, får i uppdrag av regeringen att utreda hur man kan ta hänsyn till cocktaileffekter i kemikalielagstiftningen. Inom EU regleras ämnen i regel ett och ett, vilket regeringen vill ändra på så att systemet tar hänsyn till att kemiska ämnen kan förvärra varandras farliga effekter.

– Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om den mängd kemikalier som vi alla exponeras för i vardagen och att ta fram en strategi för hur vi hanterar riskerna, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

(M) vill se mer forskning

Även Moderaterna vill se åtgärder på samma område. I en debattartikel på Altinget Miljö&Energi (26/3) skrev Maria Malmer Stenergard och Jesper Skalberg Karlsson att det behövs mer forskning kring kemikaliers kombinationseffekter på människa och miljö.

LÄS OCKSÅ: Så vill (M) minska gifterna i vardagen

Forrige artikel Nu kan du streama filmer på utlandssemestern Næste artikel 10 procent mindre i lön för förstföderskor
Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

DEBATT. I Simrishamn har man identifierat tre avgörande faktorer för ökat bostadsbyggande i mindre kommuner. Om fler använder sig av "Simrishamnsmodellen" kommer vi snart att ha ett bostadsläge i balans, skriver Per-Olof Järvegren, vd Simrishamnsbostäder.