Regeringen slopar förslag om Öresundsbron

RETRÄTT. Regeringen går inte vidare med förslaget om att kunna stänga vägar och broar till ett annat land – i första hand Öresundsbron - i ett krisläge. Reträtten kommer efter kritik av Lagrådet och brist på stöd i riksdagen.

 Men det är bara delar av det kritiserade förslaget som dras tillbaka. Planerna på en lag som ger regeringen rätt att fatta beslut om att införa ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige fullföljs. Regeringens mål är snabbprocessa förslaget genom riksdagen så att det kan träda i kraft redan den 21 december. Lagen är tillfällig och ska gälla i tre år.

I måndags slog juristerna i Lagrådet fast att det finns stora brister i regeringens förslag om utökade ID-kontroller och planer på att snabbt kunna stänga Öresundsbron och andra vägförbindelser till utlandet.

"En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper”, skrev Lagrådet och avstyrkte hela lagförslaget.

Backade

I ett första skede såg det ut som att regeringen trots kritiken tänkte gå vidare med planerna. Men på tisdagen stod det klart att Moderaterna och Liberalerna inte var redo att ge regeringen mandat att i krislägen kunna stänga Öresundsbron. Den frågan måste analyseras mer noggrant efter Lagrådets kritik, ansåg Moderaterna som dock i likhet med Liberalerna kommer att stödja de utökade ID-kontrollerna. Och i ett läge då S och MP- regeringen i praktiken enbart hade stöd av Sverigedemokraterna valde regeringen att backa från delar av förslaget.

 Regeringens förslag är ett led i att minska antalet asylsökande i Sverige då det innebär en press på samhället och riskerar ordning och säkerhet. Planen var att inrätta en lag som ger regeringen möjlighet att i krislägen besluta om ID-kontroller på tåg, bussar och färjor och att också stänga vägar och broar till ett annat land. Men Lagrådet sågade de planerna.

Undantagstillstånd

Lagrådet var framförallt kritiskt till att förslaget har tagits fram i brådska och att den beredning som grundlagen lägger fast inte har följts ­- synnerligen allvarlig då det gäller ett förslag till ”undantagstillståndsliknande lagstiftning", enligt Lagrådet.

Förslaget om utökade ID-kontroller får kritik från Centern och Vänsterpartiet i riksdagen. Kritiken går ut på att det blir mycket svårt att söka asyl då den som saknar pass eller andra giltiga ID-handlingar inte får kliva på färjan, bussen eller tåget till Sverige.  Ansvaret på kontrollerna läggs på trafikbolagen.

I sitt yttrande pekar Lagrådet på att migrationsströmmarna inte kommer att vara tillfälliga, då krigen i Afghanistan och Syrien befaras pågå i ytterligare många år. ”Det är för Lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten”.

 

Forrige artikel Lagrådet godkänner lag mot terrorismresor Næste artikel Fler  i arbete ska motverka åldersboomen Fler i arbete ska motverka åldersboomen
Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

ÖVERBLICK. Jonas Sjöstedt (V) lämnar efter sig ett bra opinionsläge för Vänsterpartiet. Flera oppositionspartier vill att stödet till riskgrupper förlängs. Olle Vikmång (S), bror till statsministerns högra hand, kan ta över i Norrköping. Och i Sala fick S igenom sin budget med hjälp av SD. Läs Altingets överblick.

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

DEBATT. Det är hög tid att öka folkets makt genom folkinitiativ, i stället för att utarma det kommunala självstyret som regeringen envisas med. Ju mer tondöv politiken är, desto viktigare blir folkinitiativ. Det skriver Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD).