Regeringen skjuter på reform av Arbetsförmedlingen

PAUS. Efter helgförhandlingar mellan S, MP, C och L har regeringen beslutat att skjuta på reformen av arbetsförmedlingen och att tona ner betydelsen av LOV (Lagen om valfrihetssystem).

Helgens förhandlingar mellan S, MP, C och L har regeringen har resulterat i att man beslutat att ändra planen för reformeringsarbetet av Arbetsförmedlingen. Orsaken är att reformen inte har ett parlamentariskt stöd.

Reviderad tidsplan

På en presskonferens måndag morgon presenterade arbetsmarknadsminister två nya förändringar i planerna på reformeringsarbetet. Den första gäller tidplanen som regeringen anser behöver förlängas.

– Reformeringen av Arbetsförmedlingen har ännu inte påbörjats. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om satt förtydliga och justera tidsplanen. Reformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp ett år, säger Eva Nordmark.

Regelverket ska beslutas om under mandatperioden och träda i kraft under 2022 vilket ska ge myndigheten arbetsro. Riksdagen ska även bilda en arbetsgrupp som ska ha insyn i reformeringsarbetet.

Backar från LOV

Den andra förändringen är en ny inriktning för hur mycket av myndighetens ansvar som ska privatiseras.

– Reformen ska inte vila på LOV, lagen om valfrihetssystem. Genom januariavtalet är vi överens om att arbetsmarknadspolitiken ska vara fortsatt statlig och nationellt sammanhållen. Reformen innebär att Arbetsförmedlingens roll ska förändras, säger Nordmark.

Ideella aktörer

Det ska vara de mest ändamålsenliga upphandlingsformerna som ska gälla för de tjänster som ska användas.

– Det ska bedömas utifrån de arbetssökandes behov, möjligheterna att åstadkomma en effektivare matchning, tjänstens syfte samt regionala och lokala förutsättningar, säger Nordmark.

Fristående aktörer kan vara kommunen, regioner eller företag. Arbetsmarknadsministern öppnar även för ideella aktörer och nämner folkhögskolorna som ett bra exempel.

Arbetsmarknadsministern betonar att det fortfarande finns ett brett stöd för reformeringen av myndigheten så att den bättre kan matcha och rusta arbetssökande, matcha arbetsgivares behov och att använda resurserna effektivt. 

Forrige artikel Det händer i EU: Stats- och regeringscheferna slåss om budgeten och britterna går till val Det händer i EU: Stats- och regeringscheferna slåss om budgeten och britterna går till val Næste artikel Mindre kris än väntat kring klimatförhandlingarnas hårdaste nöt Mindre kris än väntat kring klimatförhandlingarnas hårdaste nöt
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).