Attefall pressar kommunerna om byggande

BOSTÄDER: Färdiga detaljplaner för tre års byggande och en beredskap att upplåta mark - regeringen utreder hur kommunerna kan pressas för att öka bostadsbyggandet.

Kommunernas möjlighet att ställa krav i detaljplaner ska ses över. Regeringen låter den pågående utredningen kring kommunal planläggning granska om kommunernas mandat vid planläggningen ska begränsas. Syftet med utredningen, som nu får ett utökat uppdrag, är att korta plan- och byggprocessen och i förlängningen öka bostadsbyggandet.

Utredningen ska även utreda om kommunerna bör ha ett krav på sig att ha färdiga detaljplaner motsvarande exempelvis tre års byggande av bostäder, i kombination med en beredskap att upplåta kommunal mark.

I utredningens utvidgade uppdrag ingår även att överväga om länsstyrelsen bör få en begränsad tid på sig att svara kommunen, i del fall där länsstyrelsens besked är nödvändiga för att planprocessen ska kunna fortsätta.
Utredningstiden förlängs samtidigt till 31 december 2015.

Forrige artikel Regeringen redo höja straff för sexköp Regeringen redo höja straff för sexköp Næste artikel Klartecken till nytt forskningsfartyg