Osäkert om gränskontroll ger färre asylsökande

MIGRATION. Till sist blev pressen på asylsystemet för stor. Sverige ska därför införa tillfälliga gränskontroller. Regeringen kommer under torsdagen att besluta att kontrollerna införs under tio dagar. Men det är inte säkert att det leder till färre asylsökande.

Gränskontrollerna har varit en het politisk fråga under hela hösten. I dagarna har Moderaterna och Kristdemokraterna krävt att regeringen tar ett beslut om gränskontroller för att få ordning på asylmottagningen. Regeringens hållning har varit att ett beslut om tillfälliga gränskontroller i enlighet med Schengenreglerna ska bygga på polisens och säkerhetspolisens bedömning att det krävs för att upprätta ordning och säkerhet. Och i det läget har regeringen beredskap för att fatta ett beslut om gränskontroller.

Stor belastning

Under onsdagseftermiddagen kom en begäran om gränskontroller, dock inte från polisen utan från Migrationsverket.

– Migrationsverket är under extremt stort tryck. De har begärt att regeringen ska införa kontroller vid inre gräns för att underlätta deras arbete, sade inrikesminister Anders Ygeman på en pressträff på onsdagskvällen.

Polisen har inte lämnat någon begäran om gränskontroller, men Polismyndigheten gör bedömningen att det finns risk för hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten som uppfyller Schengenkraven. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort bedömningen att det nu finns stora påfrestningar på samhällsfunktionerna.

– Regeringen gör därför den samlade bedömningen att den inre gränskontrollen är påkallad och uppfyller EU-rättens krav, sade Anders Ygeman.

Gäller i tio dagar

Kontrollerna kommer att gälla under tio dagar, till och med den 21 november, och införs klockan 12:00 på torsdagen den 12 november. De kommer att gälla vid den svenska gränsen på Öresundsbron samt vid de färjor som trafikerar Danmark och Tyskland. Efter tio dagar kan kontrollerna förlängas med 20 dagar i taget. En sådan förlängning bygger på bedömningen om det fortfarande finns hot mot ordning och säkerhet.

Regeringen kommer även att skicka ut ett förslag på remiss om innebär att det ska vara obligatoriskt för rederierna göra ID-kontroll när de upprättar passagerarlistor. Tanken är att det ska leda till en förstärkt ordning och säkerhet på färjorna och i hamnarna, och att det ska underlätta identifieringen av dem som söker asyl.

Mer ordning med kontroller

Enligt Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Migrationsverket, har verket under september registrerat 80 000 asylsökande, vilket är lika många som under hela förra året. Han sade också att situationen är ytterst ansträngd och att Migrationsverket inte klarar av att ge asylsökande tak över huvudet och inte heller har full kontroll över de ensamkommande barn som anländer till Sverige.

– Inre gränskontroll kan leda till ett mer ordnat och strukturerat mottagande. Gränskontroller kan ge oss möjlighet till att snabbt sortera ut de ärenden som vi vill prioritera som ensamkommande barn och barnfamiljer, sade Mikael Hvinlund.

Oklart om färre asylsökande

Enligt Anders Ygeman är det för tidigt att säga om gränskontroller leder till färre asylsökande. Och det är en bedömning som Migrationsverket delar. Enligt Hvinlund går det inte säga om det blir färre om söker asyl i Sverige. Det kan till och med bli fler. Det beror på att en del reser genom Sverige på väg till Norge och Finland.

– Med gränskontroller blir de tvungna att göra ett val vid gränsen, om de ska söka asyl i Sverige eller inte. Om de inte söker asyl så får de vända, sade Hvinlund. 

Men han underströk att det är väsentligt att införa gränskontroller för att få ordning i mottagningen av asylsökande.

Enligt polisen kommer kontrollerna att genomföras genom slumpmässiga stickprov och alla som passerar gränsen kommer inte att kontrolleras. De som pendlar mellan Danmark och Sverige över sundet kan under vissa tidpunkter få räkna med vissa problem.

Danmark följer inte

Danmark kommer dock inte att följa det svenska exemplet. Det säger landets statsminister Lars Løkke Rasmussen, enligt Altingets danska EU-korrespondent.

– Det är inte min uppfattning att det skulle vara klokt att utföra mer gränskontroll än vad vi gör nu , sade statsministern under EU-toppmötet på Malta.

– Vi har en beredskap i Danmark. Vi gör stickprovskontroller vid våra gränser. Detta kan trappas upp. Det är vi förbereda på att göra. Men vi gör det bara om det är klokt. Så nu följer vi med timme för timme, dag för dag i vad den exakta effekten av det svenska beslutet blir för Danmark. Och om vi måste agera, då agerar vi, sade han.

Forrige artikel Danmark flaggar för stramare flyktingpolitik Næste artikel Nya lån finansierar flyktingstöd till kommuner Nya lån finansierar flyktingstöd till kommuner