Regeringen: Färre län och landsting

FÖRÄNDRING. Regeringen vill rita om kartan över Förvaltningssverige. Resultatet blir betydligt färre län, länsstyrelser och landsting, enligt direktiven till den kommitté som ska genomföra förändringen.

På sitt sammanträde i Visby på torsdagen beslutade regeringen om direktiv till en utredning som ska föreslå en ny indelning av län och landsting. Enligt direktiven innebär detta att Sverige ska delas in i ”väsentligt färre län och landsting”.

– Det handlar om att skapa modernare strukturer för den offentliga sektorn, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

På regeringssammanträdet utsåg regeringen Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborgs län och tidigare migrationsminister (S) och Kent Johansson, före detta EU-parlamentariker (C) och tidigare regionråd i Västra Götalands läns landsting till ordförande respektive vice ordförande i kommittén. Deras uppgift blir att förhandla med de län och landsting som berörs.

Målet med att slå samman län och landsting är att få en effektivare organisation. Uppgiften för kommittén blir bland annat att se vilka behov som medborgare och näringsliv har när det gäller exempelvis transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning och kultur och en god miljö. Syftet är att skapa en mer effektiv organisation med stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, skriver regeringen i direktiven.

Förslagen bör vara väl förankrade med berörda parter, enligt regeringen och senast den 29 februari nästa år ska kommittén lämna en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, och hur processen ska fortgå.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017. Målet är att förändringen ska sjösättas senast den 1 januari 2023 med val till de nya landstingen år 2022. Kommittén ska också undersöka om några län och landsting kan gå före, vilket skulle innebära en sammanläggning redan till 1 januari 2019 med val till de nya landstinget i september 2018.

 

Forrige artikel Brister i stöd till skolor ska rättas till Brister i stöd till skolor ska rättas till Næste artikel Avtal kan bli krav för invandrad arbetskraft