Körkortsreform kostade 200 miljoner

FÖRVALTNING. Reformen att låta Transportstyrelsen ta över handläggning av körkortsärenden kostade skattebetalarna 200 miljoner kronor. En betydande del av dessa kostnader hade kunnat undvikas, konstaterar Statskontoret i en utvärdering.

År 2010 flyttades körkortshanteringen från länsstyrelserna till Transportstyrelsen. Reformen var dåligt förberedd, anser Statskontoret

– Över en natt tog Transportstyrelsen över 140 000 ärenden. Bara att skanna in dokumenten tog tre månader, säger Johan Wockelberg-Hedlund till Altinget.

Statskontoret anser att stora summor skulle kunna ha sparats genom bättre förberedelser. ”Körkortsreformen visar tydligt att det kan få allvarliga konsekvenser att inte analysera av hur förutsättningarna för en organisationsförändring ser ut och vilka förberedelser som krävs för att reformarbetet ska lyckas”, skriver Statskontoret.

Hur skulle man ha gjort för att undvika så höga kostnader?

– Då skulle man ha gjort en ordentlig analys om hur körkortshantering fungerar, säger Johan Wockelberg-Hedlund.

Ett annat problem som drev upp kostnaderna och ökade kötiden för körkortsärenden var att möjligheten att effektivisera verksamheten genom ny teknik överskattades. Regeringen hade hoppats på att Transportstyrelsen skulle kunna halvera antalet handläggare i förhållande till de resurser som länsstyrelserna använde. Men det stämde inte. Utan Transportstyrelsen använde lika många årsarbetskrafter i den övertagna verksamheten 2013 som länsstyrelserna gjorde innan reformen.

För att få ökad kontroll på kostnaderna framöver föreslår Statskontoret att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa hur kostnaderna för körkortsverksamheten utvecklas. Transportstyrelsen ska också förklara vilka åtgärder man vidtagit för att effektivisera verksamheten.

Men reformen får inte bara ris. Regeringens mål om bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning har uppnåtts. Statskontoret anser också att allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med ansvarig körkortsmyndighet förbättrats. 

Forrige artikel Riksbanken sänker och varnar politikerna om bobubbla Riksbanken sänker och varnar politikerna om bobubbla Næste artikel Sverige har erkänt staten Palestina Sverige har erkänt staten Palestina
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!