Partierna i utredning om skarpare lag mot våldtäkt

RÄTTSVÄSEN. Regeringen tillsätter en ny utredning om våldtäktsbrottet. Frågan ska nu utredas av en parlamentarisk kommitté.
   Justitieminister Morgan Johansson (S) kan också tänka sig en straffskärpning för de grövsta brotten.

Redan före valet tillsatte den gamla regeringen en utredning på initiativ av Socialdemokraterna och de rödgröna. Den nya regeringen omvandlar nu den utredningen så att frågan ses över av en parlamentarisk kommitté, alltså med representanter för alla riksdagspartierna, i stället för en ensamutredare som den förre regeringen ville. Därmed ökar möjligheterna att få bredare politisk förankring tidigt, enligt justitieminister Morgan Johansson.

– ­Ska vi knäcka denna fråga måste man ha med alla partier med sig, sade Johansson i en interpellationsdebatt med Linda Snecker (V) på fredagen.

Enligt justitieministern handlar det om en bred översyn av en samtyckeslag, men också om det går att införa en regel om oaktsamhet. Det skulle innebära att det går att straffa den som borde insett att offret befann i en särskilt utsatt situation vid övergreppet, och inte alls ställde upp frivilligt. Kommittén ska titta närmare på hur andra länder har löst dessa frågor.

En annan fråga är en strängare straffskala än den som den som gäller för grov våldtäkt. En lösning kan vara är att införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt”. Det är ett förslag som bland andra Socialdemokraterna har fört fram tidigare.

– Kommittén ska även titta på straffen för de allra grövsta övergreppen och granska om minimistraffen ska höjas, sade Morgan Johansson.

Johansson understryker också att det krävs ett ökat stöd för brottsoffren i samband med utredningar om sexualbrott, då det kan bidra till bättre utredningar och fler fällande domar.

Kommittén ska redovisa sina slutsatser senast den 1 februari 2016.

– Regeringen kommer därefter så snart som möjligt återkomma med de lagändringar som är nödvändiga, sade justitieministern.

Forrige artikel BO kritisk till att fritidspengen tas bort Næste artikel EU-ledare eniga om klimatmål
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!