”Partierna tar inte till vara äldres kompetens”

REPRESENTATION. Var fjärde väljare 2018 var över 65 år, men bara två procent av riksdagsledamöterna hade den åldern efter valet förra året, visar en rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen och andelen äldre ledamöter har minskat över tid. Åldersfördelningen i politiska församlingar är däremot betydligt jämnare på kommunal och regional nivå, enligt rapporten.

Två miljoner 65-plussare

I befolkningen i helhet är över två miljoner svenskar över 65 år. Samtidigt visar rapporten ”Hur gamla är de som bestämmer?” att bara två procent av riksdagsledamöterna är över 65 år. Men 56 procent av ledamöterna är mellan 30-49 år, 35 procent är mellan 50-64 år och sju procent är mellan 18-29 år. Både yngre och äldre är alltså kraftigt underrepresenterade i rikspolitiken jämfört med den svenska väljarkåren.

– Äldre riksdagsledamöter är alldeles för sällsynta. De svenska partierna borde vara goda exempel och gå före, men rapporten visar tydligt att partierna inte tar till vara äldres kompetens och erfarenhet i rikspolitiken, kommenterar delegationens ordförande Anna Hedborg i ett pressmeddelande.

Bättre representation

Enligt rapporten är dock äldre representerade i den kommunala politiken på ett sätt som motsvarar andelen äldre i väljarkåren. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner och även bland partierna. Äldres representation i lokalpolitiken har också ökat kraftigt under 2000-talet.

Rapporten är skriven av statsvetarna Maria Solevid och Lena Wängnerud vid Göteborgs universitet.

Forrige artikel M vill styra antalet utbildningar efter arbetsmarknadens behov M vill styra antalet utbildningar efter arbetsmarknadens behov Næste artikel Malmqvist (M): Det finns ett könsgap i Moderaterna Malmqvist (M): Det finns ett könsgap i Moderaterna
Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

Överblick: AF går på knäna och regeringen flörtar med oppositionen

ÖVERBLICK. Regeringen öppnar för bredare samarbete med oppositionen. Fackförbund larmar om att trycket på Arbetsförmedlingen är nära bristningsgränsen. Socialministern säger att det var fel att avskaffa beredskapslager. Flygbolag ansöker om rekonstruktion. Läs Altingets överblick.

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

DEBATT. Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare.

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter

DEBATT. Vi måste upprätthålla efterfrågan på marknaden. Genom flexibla lösningar kan kommuner göra skillnad för det lokala näringslivet. Ett sätt är att tidigarelägga underhåll av fastigheter som planeras för de kommande åren, skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.