”Partierna tar inte till vara äldres kompetens”

REPRESENTATION. Var fjärde väljare 2018 var över 65 år, men bara två procent av riksdagsledamöterna hade den åldern efter valet förra året, visar en rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Foto: Foto: Pixabay
Mattias Croneborg

Äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen och andelen äldre ledamöter har minskat över tid. Åldersfördelningen i politiska församlingar är däremot betydligt jämnare på kommunal och regional nivå, enligt rapporten.

Två miljoner 65-plussare

I befolkningen i helhet är över två miljoner svenskar över 65 år. Samtidigt visar rapporten ”Hur gamla är de som bestämmer?” att bara två procent av riksdagsledamöterna är över 65 år. Men 56 procent av ledamöterna är mellan 30-49 år, 35 procent är mellan 50-64 år och sju procent är mellan 18-29 år. Både yngre och äldre är alltså kraftigt underrepresenterade i rikspolitiken jämfört med den svenska väljarkåren.

– Äldre riksdagsledamöter är alldeles för sällsynta. De svenska partierna borde vara goda exempel och gå före, men rapporten visar tydligt att partierna inte tar till vara äldres kompetens och erfarenhet i rikspolitiken, kommenterar delegationens ordförande Anna Hedborg i ett pressmeddelande.

Bättre representation

Enligt rapporten är dock äldre representerade i den kommunala politiken på ett sätt som motsvarar andelen äldre i väljarkåren. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner och även bland partierna. Äldres representation i lokalpolitiken har också ökat kraftigt under 2000-talet.

Äldre riksdagsledamöter är alldeles för sällsynta.

Anna Hedborg, Delegationen för senior arbetskraft

Rapporten är skriven av statsvetarna Maria Solevid och Lena Wängnerud vid Göteborgs universitet.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00