Debatt

C: Partierna måste ta ansvar för en jämställd representation

DEBATT. Sju av tio kommunstyrelseordförande i Sverige är män. Kvinnors inflytande och makt i politiken har avstannat de senaste 25 åren. Jämställdhetsarbetet behöver växlas upp inför valrörelse 2022, skriver tre centerpartister.

Vi måste säkerställa att makt och inflytande speglar hela befolkningen, inte bara halva, skriver debattörerna.
Vi måste säkerställa att makt och inflytande speglar hela befolkningen, inte bara halva, skriver debattörerna.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Alireza Akhondi
Annika Qarlsson
Sofia Jarl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jämställdhetsmyndigheten presenterade nyligen en rapport som visar övergripande och genomgående könsskillnader i synen på jämställdhet.

Fler män än kvinnor, i alla åldrar, tycker att vi lever i ett helt jämställt samhälle. Samtidigt är det färre män än kvinnor, som anser att lika lön och jämn fördelning är viktigt. Att skillnaderna i en yngre åldersgrupp sticker ut visar att utvecklingen inte går åt rätt håll. Det är djupt oroväckande.

Fler män i politiken

Det finns mycket att notera från Jämställdhetsmyndighetens rapport som påvisar att uppfattningen om samhället, och att vara kvinna respektive man, skiljer sig åt.

Bland annat har kvinnor och män vitt skilda åsikter om kvinnors möjlighet att göra karriär – fler kvinnor än män tycker att kvinnor generellt måste prestera bättre för att lyckas. Unga män tar i mindre utsträckning avstånd från påståenden som rör att män är bättre politiska ledare och chefer. Det kanske inte är så konstigt när de ser hur verkligheten ser ut?

I dag har fortfarande fler män än kvinnor politiska uppdrag. Det gäller såväl nationell, regional som kommunal nivå. Andelen kvinnor bland riksdagsledamöterna är fortsatt lägre än andelen män, men könsfördelningen bland landets regionfullmäktigeledamöter är något jämnare än i riksdagen.

Att det inom kommunpolitiken är 40 procent lägre sannolikt att en kvinna har en ledande position, är ett tydligt bevis på att kvinnor och män inte har samma möjlighet till makt och inflytande.

Även om kvinnor på partiledarposten nu är i majoritet, är Sverige det enda landet i Norden som ännu inte haft en kvinna som statsminister.

Större motstånd för kvinnor

Forskning visar däremot att kvinnor blir valda i lika hög grad som män. Men den reella möjligheten att utöva det politiska arbetet skiljer sig mellan könen.

Kvinnor, unga och utlandsfödda är grupper som var för sig är fortsatt underrepresenterade i politiken. Unga kvinnor hoppar oftare av sina politiska uppdrag. Kvinnor i politiken möter fortfarande större motstånd och utsätts i högre grad än män för trakasserier, våld och hot.

Det är ett allvarligt demokratiskt problem.

"En nyckel till frihet"

Centerpartiet finns med i ledningen i 19 av 21 regioner och 201 av 290 kommuner – små som stora, på landsbygden och i storstäderna. Som politiskt parti strävar vi efter en jämställd maktfördelning.

Vi har ett ansvar att föregå med gott exempel: vi ska arbeta aktivt, varje dag, för att representera folket och förtjäna det förtroende som väljare har gett oss. Vi har engagerat oss i politiken för att vi tror på frihet och demokrati, och i en fri demokrati ska varje individ ha makten att forma samhället och sitt eget liv.

Men det är inte realiteten i dag då kvinnor i sämre utsträckning har den makten. Därför är jämställdhet är en nyckel till frihet.

Nominera fler kvinnor

Vi närmar oss nu nomineringstider inför valrörelse 2022. Arbetet för jämställd representation börjar i partiernas nomineringskommittéer och det är vi i de politiska partierna som måste visa vägen för ett jämställt samhälle.

Fler kvinnor behöver nomineras till högre uppdrag. Att inkludera jämställdhet i nomineringsprocesser är inte att likställa med kvotering. Det är att på ett fullvärdigt sätt bedöma och värdera kvinnors kunskap och engagemang med samma måttstock som för män. Det är också att säkerställa att makt och inflytande speglar hela befolkningen, inte bara halva.

Vi i de politiska partierna kan se till att ytterligare glastak krossas.

Nämnda personer

Alireza Akhondi

Riksdagsledamot (C), bostadspolitisk talesperson
C-uppsats i företagsekonomi (Stockholms uni.), Handelshögskolans managementprogram för offentlig sektor

Annika Qarlsson

Styrelseledamot Cancerfonden, gruppledare Centerpartiet i Alingsås kommun
Gymnasieutbildning

Sofia Jarl

Regionstyrelsens förste vice ordförande (C) Region Dalarna, ledamot i partistyrelsen (C)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024