Överblick: Smitta i äldreomsorg, visir i förskolor och vindkraftverk kollapsade

ÖVERBLICK. Corona på allt fler äldreboenden. Statens medicinsk-etiska råd vill ge papperslösa rätt till transplantationer. Varannan sexåring i Järva talar dålig svenska och i Falun får förskolepersonal visir som smittskydd. Läs Altingets nyhetsöverblick. 

Sveriges Radio rapporterar på morgonen att det nu finns bekräftad eller misstänkt corona på äldreboenden i 90 kommuner av 220 svarande. Samtidigt framkom i P1:s Godmorgon Världen i helgen att det råder delade meningar mellan kommunerna och Folkhälsomyndigheten hur effektiv åtgärden med besöksförbud på äldreboenden är. SKR menar att den samlade erfarenheten i våras är att förbuden gjorde nytta, medan Folkhälsomyndigheten anser att få av smittfallen i äldreomsorgen kan kopplas just till anhörigbesök.

Att samsyn saknas kan potentiellt skapa friktion framöver. Den möjlighet att utfärda lokala besöksförbud som regeringen införde i förra veckan är en befogenhet som ligger hos Folkhälsomyndigheten och som kommunerna kan önska sig och få i samråd med myndigheten. Även framöver kommer det alltså vara så att kommuner som på eget bevåg inför besöksförbud – som är fallet i Östra Göinge – gör detta utan lagrum för åtgärden.

Smer: Papperslösa bör få transplantationer

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) föreslår i Svenska Dagbladet i dag att vuxna asylsökande och papperslösa ska få rätt till organtransplantation i Sverige.

Förslaget kommuniceras i samband med ett rapportsläpp som behandlar etiska aspekter på frågan. Smer menar att farhågor om medicinsk turism saknar empiriskt stöd och anför att reglerna i så fall kan ändras om ett sådant problem uppstår.

Faluns förskolepersonal får visir mot smitta

Snart får varje avdelning på Faluns förskolor tillgång till visir, rapporterar Dalarnas tidningar. Plasthandskar och förkläden finns i samma set. Åsa Hedlund, huvudskyddsombud för Kommunal, har drivit frågan.

Det är exempelvis när föräldrar hämtar som hon har sett ett behov av visiren, i synnerhet när det är covidsjuka föräldrar som hämtar eller lämnar friska barn på förskolan.

– Det har hänt någon gång och väcker så klart oro. Men det finns också exempel på att föräldrar med covid valt att ha barnen hemma, säger Hedlund.

Vindkraftverk kollapsade i Skellefteå

Ett 230 meter högt vindkraftverk har kollapsat norr om Jörn i Skellefteå kommun. Hela tornet gav vika och kraschade i marken, rapporterar bland annat TT/DI.

Kraftverket var vid tillfället en byggarbetsplats då vindkraftsparken Aldermyrberget var tänkt att sättas i drift först i december. Företaget Vestas kommer genomföra en utredning av olyckan, som betraktas som mycket ovanlig.

Varannan sexåring i Järva talar dålig svenska

Klockan 14 i eftermiddag tar utbildningsminister Anna Ekström emot betänkandet från Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska från utredaren Lotta Edholm.

Samtidigt larmar grundskolechefen Happy Hilmarsdottir-Arenvall i Järvaområdet om att varannan sexåring i Järvaområdet i Stockholm ligger två-tre år efter språkmässigt jämfört med barn som har svenska som modersmål, rapporterar SVT.

– Det är skrämmande tycker jag att man kommer till skolan och inte har en grundläggande kunskap. Där har vi en utmaning, säger Lars-Göran Jacobsson, rektor på Askebyskolan i Rinkeby.

Forrige artikel Så satsar partierna i skuggbudgetarna Så satsar partierna i skuggbudgetarna Næste artikel Utredning: Förskoleplikt vid fem år och förstelärarreform Utredning: Förskoleplikt vid fem år och förstelärarreform