Överblick: Kry kan ta över 1177 och drograttfyllorna ökar

ÖVERBLICK. Antalet åtal om drograttfyllor ökar i landet. Barnkonventionen häver utvisningsbeslut. Kry köper sjukvårdsupplysningen 1177. Miljarder till testning av covid-19.

Regeringen tillför ytterligare 5,5 miljarder kronor till testning och smittspårning av covid-19 under detta år. Det meddelar socialdepartementet i ett pressmeddelande. Tidigare har regeringen avsatt 2 miljarder för samma ändamål. Pengarna omfattas av överenskommelsen med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Syftet är att kunna upprätthålla storskalig testning av pågående infektion, vilket i sin tur ger större möjligheter för effektiv smittspårning.

Konvention trumfar lag

För första gången sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige har den fått ett prejudicerande genomslag i ett utvisningsärende, rapporterar DN. Fallet gäller en 14-årig flicka som är född i Sverige, men vars föräldrar under tiden delvis uppehållit sig olagligt i Sverige.

Dayana Jadarian, familjens juridiska ombud, ville få prövat om det är ett brott mot Barnkonventionen att utvisa ett barn med stark anknytning till Sverige. Migrationsöverdomstolen gick emot Migrationsdomstolen i Göteborg och beviljade flickan samt hennes föräldrar uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa.

– Trots att Barnkonventionen blev svensk lag förra året har det inte ändrat speciellt mycket i utvisningsärendena. Jag ville att Migrationsöverdomstolen skulle ge vägledning om lagstiftningen om barnets bästa och hur det ska tolkas, säger Jadarian till DN.

Fler drogpåverkade i trafiken

Antalet åtal om drograttfylleri ökar i landet, enligt Åklagarmyndigheten. Antalet har ökat med 38 procent de senaste fem åren, i Kalmar län har antalet ökat med 68 procent. Det är ofta personer med missbruk som upprepade gånger kör drogpåverkade. Det rapporterar P4 Kalmar.

Enligt forskare beror ökningen på att det finns allt mer narkotika ute i samhället. Störst olycksrisk är det att köra amfetaminpåverkad, följt av cannabis.

Kritiserad vårdapp kan ta över 1177

Tidigare har nätläkarbolaget Kry kritiserats för att ha etablerat fysiska vårdcentraler och listat om patienter utan deras vetskap. Nu rapporterar Dagens medicin och DN att nätläkarbolaget Kry förvärvat ett dotterbolag till Medhelp. Det är den del av verksamheten som bedriver sjukvårdsrådgivning via 1177 på Region Stockholms uppdrag.

Enligt Kry handlar det om ett rent ägarbyte och att de cirka 260 sjuksköterskor som arbetar vid 1177 kommer att fortsätta att arbeta som vanligt. Men innan ägarbytet träder i kraft ska det godkännas av Region Stockholm, vilket väntas ske inom 2-3 månader.

Oppositionen i regionen är kritisk:

– Det här är helt häpnadsväckande. Vi har tidigare sagt att 1177 är en alldeles för viktig tjänst för att outsourca. Att Kry nu köper verksamheten – innan vi reglerat avtalen efter erfarenheterna med omlistningar – det är helt häpnadsväckande. Det visar att den blågröna majoriteten inte har någon koll, säger oppositionsregionrådet Talla Alkurdi (S) till DN.

Forrige artikel Regionernas krislägesavtal: “Påverkar budgeten negativt” Regionernas krislägesavtal: “Påverkar budgeten negativt” Næste artikel Mona Sahlins vindkraftssamordnare under lupp Mona Sahlins vindkraftssamordnare under lupp