Överblick: Dags för Dadgostar, hål i Estonia och svårt hjälpa kriminella barn

ÖVERBLICK. Dadgostar föreslås till partiordförande för Vänsterpartiet. Antalet cancerfall dyker, oroande nog. Många kommuner ser barn dras in i kriminalitet. Regeringen presenterar åtgärder mot arbetslöshet. Hål i Estonias skrov upptäckt. Läs Altingets nyhetsöverblick.

På förmiddagen höll Vänsterpartiets valberedning pressträff och tillkännagav sitt förslag till partiordförande. Nooshi Dadgostar föreslås som väntat till posten inför den kommande partikongressen den 1 november, då nuvarande partiledare Jonas Sjöstedt avgår.

– Jag är oerhört hedrad över valberedningens förtroende. Det finns inget finare uppdrag en vanlig tjej från Göteborg kan få, sade Dadgostar, som lyfte fram sin vilja att stoppa Göran Perssons nedskärningar i skolan samt kamp för unga kvinnors rätt till sina kroppar som viktiga orsaker till att hon som 15-åring gick med i partiet.

Socialdemokratin i dag säger att det inte går att förändra samhället på riktigt, menade Dadgostar, som vill att Vänsterpartiet ska skapa förtroende för att politiken kan lösa samhällets problem.

Vid pressträffen berättade valberedningens  Håkan Eriksson att det i dag även har fattats beslut om alla förslag till kongressen samt att den 33 personer stora partistyrelsen kommer att ha nya ledamöter på ungefär en tredjedel av posterna.

Antalet cancerfall dyker – och oroar

Antalet nyupptäckta cancerfall har under coronapandemin minskat kraftigt, rapporterar TT. I Stockholm har till exempel cancerdiagnoserna minskat med en fjärdedel.

TT skriver om en rapport publicerad av landets Regionala cancercentrum. Enligt den minskade antalet nyupptäckta cancerfall med tolv procent under perioden mars till augusti. Under pandemin har flera olika screeningprogram pausats eller minskats i vården, exempelvis mammografin, cellprovtagning för livmoderhalscancer och prover för tjock- och ändtarmscancer. Men även för andra cancersjukdomar syns samma trend, sannolikt på grund av att människor har undvikit att söka vård av oro för smittspridningen. 

I Sveriges radio intervjuas SKR:s cancersamordnare Hans Hägglund. Han menar att man nu bör diskutera om det var rätt beslut att pausa viss screeningverksamhet och som även flaggar för att det nu finns risk för överdödlighet i cancer framåt.

Föräldrar till kriminella barn vill inte ha hjälp

I helgen rapporterade Sveriges radio/TT om att flera kommuner i landet, inte bara storstäder, märker ökande problem med att barn dras in i gängkriminalitet, vissa bara 9-10 år gamla.

Flera socialtjänster vittnar också om att det är svårt att få föräldrarnas samtycke till insatser.

– Det är ganska många föräldrar som vill att vi ska bevisa vad deras barn gjort. Annars vill man inte tillstå att det finns problem i familjen, och då vill man inte ha någon hjälp och då kan det ju gå väldigt långt utför, säger exempelvis säger Thereze Lundborg, enhetschef i Kalmar till TT/SvD.

Mer tvång behövs när unga begår brott, anser flera av socialcheferna. Insatser borde kunna vara obligatoriska även utan samtycke, anser Magnus Nordahl, sektionschef för barn och familj i Falun.  

Hål i Estonias skrov väcker frågor

I en ny dokumentärserie om Estoniakatastrofen för 26 år sedan syns filmbilder tagna med en dykrobot som visar ett stort hål i Estonias skrov, rapporterar bland andra TT/Omni.

Teorier om att ett hål i färjans skrov, snarare än det trasiga bogvisiret, var upphov till den snabba förlisningen har förekommit tidigare men tillbakavisades då av myndigheter. Nu kräver flera debattörer i Aftonbladet att regeringen ska agera.

Regeringarna i Sverige, Finland och Estland skriver i ett gemensamt uttalande att de ska utvärdera informationen.

Åtgärder mot arbetslöshet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström höll strax före lunch en gemensam pressträff. 

– Den omställning vi redan hade på gång på svensk arbetsmarknad har påskyndats. En del jobb som försvinner kommer inte tillbaka, sade Eva Nordmark och påtalade att denna tid är ett viktigt tillfälle att rusta sig för framtidens arbetsmarknad samt att personer med kort utbildning är överrepresenterade bland de inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar i dag gymnasieutbildning. 

Nu tar regeringen ytterligare steg för att öka arbetslösas möjlighet att studera och vidgar möjligheten för arbetssökande med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning att studera med bibehållet aktivitetsstöd när man inhämtar kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Regeringen ger också AF i uppdrag att öka antalet anvisningar till utbildning. Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen och slutredovisas i april 2021. 

– En fullgjord gymnasieutbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden, sade Anna Ekström och inskärpte vikten av att de grupper som saknar detta får möjlighet att höja sin kompetens. 

Forrige artikel Pressträff med Anna Ekström och Eva Nordmark Pressträff med Anna Ekström och Eva Nordmark Næste artikel Åsa Lindhagen (MP): Vårdens kompetens om hedersproblematik måste öka Åsa Lindhagen (MP): Vårdens kompetens om hedersproblematik måste öka
Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.