Över 3000 skolor får bidrag för läxhjälp

STUDIESTÖD. Högre bidrag och fler skolor som omfattas, det meddelade Skolverket när bidragssumman för läxhjälp redovisades.

Att erbjuda eleverna läxhjälp är ett växande intresse hos skolorna. Under 2017 betalar Skolverket ut 363 miljoner kronor till skolorna som driver verksamheterna. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Pengarna möjliggör läxhjälp för 460 000 elever. Även antalet skolor som får ta del av bidraget har ökat sedan förra året från 2 632 skolor till året 3 092 skolor.

– Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, kommenterar Johanna Freed, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande. 

Inget krav på behörighet

Tidigare i år ändrade regeringen reglerna för statsbidraget. Personal vars uppgifter är att hjälpa till med läxor eller annat skolarbete behöver inte vara behöriga lärare. Det är upp till varje kommun eller fristående skola att själv bestämma vem som är lämplig som läxhjälpare.

– Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Freed.

Bidrag till ideella organisationer

Ideella organisationer som arbetar med att ge läxhjälp får också bidrag – 20 miljoner. Det är en ökning från förra årets 14 miljoner. Nytt för i år är att bidrag även kan innefatta läxhjälp som ges i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Forrige artikel 9 av 60 grundskolor följer inte Skolverkets anvisningar Næste artikel Löfven får 4 000 i lönelyft
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.