Olaglig bosättning kan ge rätt till bidrag

SOCIALFÖRSÄKRING. Personer från andra EU-länder kan utan att ha rätt att bo i Sverige få bidrag från Försäkringskassan. När det har visat sig att de inte är lagligt bosatta här kan Försäkringskassan inte stoppa utbetalningarna.

I en skrivelse till socialdepartementet vill Försäkringskassan ha ändringar i EU-reglerna för i vilket land en person ska anses bosatt. Att en person bor lagligt i Sverige måste vara en förutsättning för rätt till förmåner här, menar Försäkringskassan.

Så är det inte i dag.

Enligt skrivelsen har Försäkringskassan praktisk erfarenhet av ett antal fall där falska handlingar har gjort att personer har fått uppehållsrätt i Sverige. När kassan har konstaterat att handlingarna är falska går det inte att stoppa bidragen eller kräva tillbaka pengar.

Uppehållsrätt saknar betydelse

För bosättningsbaserade bidrag spelar det ingen roll om en EU-medborgare har uppehållsrätt i Sverige. Bidrag betalas så länge personen bor här.

– Vi ställer inte krav på att de ska ha uppehållsrätt, vi bedömer om de är bosatta här, säger Andreas Stjernberg, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan, till Altinget.

”Ur ett kontrollperspektiv bedöms det svårt eller till och med omöjligt att hävda att bosättning i Sverige inte föreligger så fort bosättningsbaserade förmåner har börjat utbetalas och individen fortsatt anser vistas i landet”, skriver Försäkringskassan. ”Detta trots att handlingar/uppgifter som tidigare styrkt bosättning, vid efterkontroll har visats sig oriktiga eller falska.”

”Det kan tyckas rimligt att en person som inte har en laglig grund för att vistas i ett medlemsland för längre tid än tre månader inte heller kan anses vara stadigvarande bosatt där.”

Krävs intyg från hemlandet

Men det är inte bara att fylla i en blankett och få pengar för dem som kommit till Sverige från ett annat EU-land. De måste också visa papper på att de inte längre är med i hemlandets socialförsäkring.

– Vi ska ha intyg från det andra landet att de inte längre omfattas av socialförsäkringen där, säger Andreas Stjernberg.

I skrivelsen lyfter Försäkringskassan också fram problem med att få svar från myndigheter i andra länder på förfrågningar. EU:s adressbok Master Directory är inte uppdaterad, och om brev skickas till fel myndighet kommer det i retur.

Det är socialdepartementet som har begärt in skrivelsen från Försäkringskassan, att ha som underlag för bland annat en pågående översyn som EU-kommissionen gör av reglerna för socialförsäkring vid flytt över gränserna.

 

Forrige artikel Riksrevisionen kritiserar Vattenfall och regeringen Riksrevisionen kritiserar Vattenfall och regeringen Næste artikel Rektor får större makt över nyanländas skolgång
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.