Oklart med kostnader för artilleri

VÅRBUDGET. Regeringen vill gå vidare med artillerisystemet Archer. Men i och med att Norge har dragit sig ur projektet kan det bli dyrare för Sverige.

Planen var att Sverige och Norge gemensamt skulle anskaffa ett mer modernt artilleri där pjäserna går att flytta snabbare. Totalt rörde det sig om 48 artilleripjäser- 24 för vardera landet.

Men leveranserna har försenats och alla delar är inte på plats. Norge har tidigare beslutat att dra sig ur affären och förhandlingar pågår hur detta ska lösas.

Ska omprövas

Utgångpunkten när riksdagen våren 2006 gav klartecken var att projektet skulle omprövas om Sverige inte fick med sig en utländska samarbetspartner. Men Sverige är i behov av ett nytt artilleri och Archer uppfyller de kraven, anser regeringen som nu vill ha riksdagens klartecken för att fullfölja köpen.

I riksdagen var Folkpartiet motståndare till affären när beslutet fattades, bland annat för att ett litet land som Sverige skulle utveckla ett eget system med ett fåtal pjäser. Det blir alltför dyrt och Sverige borde i stället förlita sig på de system som fanns på försvarsmarknaden, ansåg FP då. 

– Det var stolleprov från början, säger Allan Widman (FP), ordförande i försvarsutskottet, till Altinget.

– Nu är vi där vi är och min skepsis fördjupas och uppenbarligen delas den av vårt broderfolk i Norge, säger Widman. Han vill dock inte i nuläget uttala sig om projektets framtid innan han har tagit del av Försvarsmaktens underlag.

Kostnader kan öka

Om inte den norska delen av avtalet kan säljas till någon annan utländsk spekulant kan det dock bli dyrare för Sverige, konstaterar regeringen. Det kan uppstå nya kostnader om Sverige måste köpa in de pjäser som var avsedda för Norge. I vårbudgeten skriver regeringen att den ska återkomma till riksdagen med ”omfattningen och konsekvenserna av ett eventuellt utökat materiellt åtagande”. Även om detta skulle ge Sverige mer eldkraft så kräver det också mer ekonomiska resurser till försvaret.

– Om regeringen ser det som en tänkbar lösning att ta över den norska delen så får detta inte leda till att kostnaderna dumpas i knät på Försvarsmakten, säger Widman.

Forrige artikel Finansministern vill ha bättre tillväxt Finansministern vill ha bättre tillväxt Næste artikel Miljödepartementets myndigheter inte miljöbäst Miljödepartementets myndigheter inte miljöbäst