Ökat tryck för att fördela flyktingar

MIGRATION. EU-kommissionen konstaterar återigen att omfördelningen av flyktingar går alldeles för långsamt. Man uppmanar nu medlemsländerna att stå fast vid sina åtaganden annars kan kommissionen svara med böter.

– Vi gör framsteg. Men vi behöver göra mer och det snabbt, sade Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på en pressträff på onsdagen.

Hittills har 11 966 flyktingar skickats från Grekland och Italien till andra EU-länder för att få sin asylrätt prövad där. Det är bara en bråkdel av de närmare 100 000 som man ska omfördela för att lätta på migrationstrycket för de två länder som tar emot flest flyktingar och migranter.

Kommissionen ser löpande över hur omfördelningen utvecklar sig inom EU. Migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos välkomnar det faktum att fler omfördelas nu än tidigare men han konstaterar samtidigt att EU-länderna måste öka takten. Kommissionen har som mål att omfördela 1 000 flyktingar från Italien och 2 000 från Grekland varje månad. I december, som var en rekordmånad i sammanhanget, omfördelades sammanlagt 1 926 människor från båda länderna. Sverige som också driver på för en mer jämlik fördelning av flyktingar inom EU har sammanlagt tagit emot 39 stycken.

Sverige har dock beviljats ett uppskov från att delta i omfördelningen och skälet är det hårda trycket som asylsystemet har varit utsatt för. Det uppskovet löper ut i juni och Migrationsverket har i sin prognos för 2017 räknat med att 3 700 personer ska omfördelas till Sverige.

– Att omfördela de som är berättigade från Italien och Grekland är fortfarande möjligt. Men det krävs politisk vilja och engagemang från alla medlemsländer, sade Avramopoulos i ett skriftligt meddelande.

Omfattande motstånd

Flera EU-länder har varit ovilliga att ta emot flyktingar, särskilt de så kallade Visegradländerna i Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Men även andra medlemsländer är skeptiska. Tre stycken har inte tagit emot några flyktingar alls från Grekland och Italien. Det handlar om Österrike, Ungern och Polen.

Frans Timmermans sade under dagens presskonferens att Kommissionen kan ta medlemsländerna till domstol om de inte skärper till sig. Ett första överträdelseförfarande, vilket kan resultera i böter, kan komma att lanseras redan nästa månad. 

Timmermans menade att omfördelningen som man har enats om bland medlemsländerna är en oumbärlig byggsten i det europeiska asylsystemet. För att få ett hållbart och fungerande system räcker det inte med förbättrad kontroll av de yttre gränserna eller att ge stöd till ursprungsländer och bekämpa människosmuggling. Det behövs också solidaritet internt.

– Om du tar bort elementet av solidaritet mellan medlemsländerna så kommer det inte att fungera. Och om medlemsländer är oroliga över förhållandena (i de grekiska lägren) så borde de göra mer vad gäller omfördelning. Det skulle helt klart förbättra situationen på marken, sade Frans Timmermans.

Ljusare siffror för vidarebosättning

När det gäller vidarebosättningen, vilket innebär att man flyttar flyktingar direkt från tredje land till EU utan att de behöver riskera livet på farliga resor över Medelhavet, ser läget något ljusare ut.
EU har internationellt åtagit sig att ta emot 22 504 flyktingar under en period på två år. Sedan sommaren 2015 har 13 969 människor fått vidarebosättning i EU.

I denna siffra ingår även 3 098 syrier som har skickats från Turkiet till EU vilket är den del av det avtal man har tecknat med landet. Uppgörelsen har en en-för-en-princip som innebär att en syrisk flykting flyttas från läger i Turkiet till Europa för varje flykting som skickas tillbaka till Turkiet från Grekland. Även här är tanken att man ska avskräcka människor från att riskera livet på människosmugglares skrangliga båtar.

Kommissionen ska göra en ny översyn av hur omfördelningen och vidarebosättningen artar sig i mars.

Forrige artikel "Vi har inte lovat att flytta ut 10 000 jobb" Næste artikel Självkörande bilar tvingas ha förare Självkörande bilar tvingas ha förare