Ökat oberoende för teve vid sponsring

MEDIER. De svenska reglerna kan inte garantera TV-företagens redaktionella oberoende vid sponsring och produktplaceringar, anser EU. Riksdagen har därför ändrat lagen.

Nuvarande radio- och tv-lag är från den 1 augusti 2010 och baseras på EU-direktiv om radio och tv. Men EU-kommissionen har klagat på Sverige och anser att reglerna är otillräckliga.

Reglerna säger att programmen inte ”otillbörligt” ska gynna kommersiella intressen.  I de nya reglerna blir det mer tydligt att det inte bara handlar om att gynna någon utan att det inte heller får påverka det redaktionella oberoendet. Det blir också tydligare att det handlar om de specifika fallen produktplaceringar och sponsring. 

Den som bryter mot reglerna får betala en straffavgift. Hur stor den blir kommer att beror på hur stor påverkan programmet kan ha haft. Ju bättre sändningstid och ju bredare utbudet är för ett program desto större blir avgiften.

Forrige artikel Förföljd ska skyddas över hela EU Næste artikel Svensk pension ska beskattas här
Ex-minister får EU-toppjobb

Ex-minister får EU-toppjobb

Thomas Östros, tidigare skatte, utbildnings- och näringsminister, blir ny vice ordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

DEBATT. Finansministern Magdalena Andersson (S) backar från att begränsa skatteflykten. Det krävs ökad öppenhet och transparens för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen, skriver Tony Haddou (V).