Ökat oberoende för teve vid sponsring

MEDIER. De svenska reglerna kan inte garantera TV-företagens redaktionella oberoende vid sponsring och produktplaceringar, anser EU. Riksdagen har därför ändrat lagen.

Nuvarande radio- och tv-lag är från den 1 augusti 2010 och baseras på EU-direktiv om radio och tv. Men EU-kommissionen har klagat på Sverige och anser att reglerna är otillräckliga.

Reglerna säger att programmen inte ”otillbörligt” ska gynna kommersiella intressen.  I de nya reglerna blir det mer tydligt att det inte bara handlar om att gynna någon utan att det inte heller får påverka det redaktionella oberoendet. Det blir också tydligare att det handlar om de specifika fallen produktplaceringar och sponsring. 

Den som bryter mot reglerna får betala en straffavgift. Hur stor den blir kommer att beror på hur stor påverkan programmet kan ha haft. Ju bättre sändningstid och ju bredare utbudet är för ett program desto större blir avgiften.

Forrige artikel Förföljd ska skyddas över hela EU Næste artikel Svensk pension ska beskattas här
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

DEBATT. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser när kvinnor fortfarande inte kan röra sig fritt sena kvällar. Annika Strandhäll (S) bör ta tag i de verkliga jämställdhetsutmaningarna, skriver tre representanter från KDU.