Ny spelplan för samarbete om ekonomi

RIKSDAGSARBETE. Regeringen ska se över budgetreglerna. Centerpartiet välkomnar översynen som kan ändra förutsättningarna för ekonomiskpolitiskt samarbete.

– Det är en bra översyn, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson och menar att det är alliansen som drivit fram översynen.

Regeringen beslutade i förra veckan att tillsätta en kommitté som ska se över budgetreglerna. Det handlar bland annat om frågan vilka lagändringar som kan anses acceptabla att ha med i budgetpropositioner i stället för att förslagen ska  läggas fram i enskilda propositioner.

Genom åren har ofta oppositionspartier pekat på att att den sittande regeringen bakar in diverse lagförslag i budgeten, just för att praxis är att låta hela budgetpaketet gå igenom. Om samma lagförslag i stället hade lagts i en egen proposition hade sannolikheten för att få igenom lagen i riksdagen varit mindre.

Helhet eller delar

Frågan är också aktuell med tanke på den senaste tidens utspel om gemensamma budgetmotioner inom Alliansen.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra har efterlyst mer samarbete inom Alliansen just när det gäller det ekonomisk-politiska området. Det är något som Centerpartiet håller med om.

– Det gör jag absolut, säger Emil Källström.

Han nämner arbetsmarknad som ett exempel. Där har fyra allianspartier likartade förslag om enklare jobb.

– Där måste vi arbeta för att ta fram en gemensam modell, säger Källström.

Vill inte bryta ut

Han är däremot noga med att påpeka att under kommande höst när regeringens budgetproposition ska behandlas så är Centerpartiet för en restriktiv hållning. Partiet vill inte bryta ut enskilda utgifts- eller inkomstområden i budgeten.

– Det sysslar vi inte med. Alliansen har gemensamt drivit igenom att vi ska se över reglerna. Vi får en slappare budgetpraxis med hoppande majoriteter. Det leder till okontrollerade statsfinanser, säger Källström.

Han menar att om man bryter ut en enskild del ur budgeten som försämrar budgetsaldot så är det ett brott mot budgetlagen.

Men om det är en åtgärd som förstärker budgeten, är det mindre allvarligt att bryta ut en enskild post ur budgeten då?

– I dagsläget är det en skillnad så som budgetlagen är skriven, säger han.

Även tillkännagivanden ses över

Kommittén ska också se över de regler som gäller när riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen som är budgetpåverkande.

I uppdraget till kommittén skriver regeringen att det under senare år har utvecklats en praxis ”som innebär att förslag till budgetrelaterade tillkännagivanden, dvs. tillkännagivanden som sammanfaller med en del av regeringens eller något oppositionspartis budgetalternativ för nästföljande budgetår, som utgångspunkt ska behandlas i budgetprocessen”.

Kommittén ska nu titta på om den praxisen är bra, utgångspunkten är att ”motstridiga beslut i riksdagen bör undvikas”.

Beslutskedja: En tydligare budgetprocess

20/1
2017
24/1
2017
21/2
2017
16/10
2017
17/10
2017
19/4
2018

Forrige artikel Polis kan få EU-förstärkning Polis kan få EU-förstärkning Næste artikel Bakslag för May – parlamentet får besluta om Brexit
Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

"Inse sanningen – det finns inte plats för vargen i Sverige"

DEBATT. Med Sveriges förutsättningar finns det inte utrymme att hysa en vargpopulation i landet. Det skriver Solveig Larsson och Jens Gustafsson från Jägarnas riksförbund, som menar att resultatet av en vargetablering är en avfolkad landsbygd.