Ny branschorganisation ser dagens ljus

LOBBYISM. Aktörer som är delaktiga i delningsekonomin startar en ny branschförening. Sex företag, varav Heetch är ett, är med från början. 

– Vi skapar en ny branschorgan för deltagarna i delningsekonomin som kommer att lanseras den 20 april, säger Sverigechefen Hicham Larhnimi på samåkningsföretaget Heetch, till Altinget.

Han berättar att det redan nu finns sex medlemmar.

– Jag vet inte om jag kan berätta vilka de andra är, säger han.

En första uppgift för organisationen är att ta fram förslag på ett ramverk med regler som ska kunna gälla för företag i delningsekonomin oavsett bransch.

Egna förslag 

Heetch har egna förslag till hur man kan reglera delningsekonomin som i korta drag går ut på:

  • En anmälningsplikt för delningsekonomiplattformar där ekonomisk ersättning utgår.
  • Att med anmälningsplikt kan sedan både rättigheter och skyldigheter följa.
  • En förenklad beskattning upp till schabloniserat belopp och ingen moms på belopp därunder.
  • En skyldighet för plattformen att automatiskt redovisa intjäning och erlägga skatt för användarna.
  • Att möjliggöra tillsyn och kontroll i syfte att säkerställa beskattning och att ingen ersättning utgår över det schabloniserade taket.

Ett annat välkänt företag i delningsekonomin är Uber. Martin Hedevåg, Sverigechef på Uber vill inte lämna något besked om företaget ska vara med i föreningen, men är i grunden positiv till idén.

– Många branscher har mycket att vinna på av digitaliseringen, säger Martin Hedevåg till Altinget.

Utredning på gång

Nästa vecka, den 3 april, presenterar regeringens utredare, Karin Bradley, en utredning om delningsekonomin. Karin Bradley har vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, forskat om delningsekonomin.

Karin Bradleys uppdrag är bland annat att kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster,

Hon ska också lämna analyser på olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner. Bradley ska också utreda om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om den behöver ändras.

Forrige artikel Därför får inte institutet forskningspengarna Därför får inte institutet forskningspengarna Næste artikel SD säger nej till nya klimatmål SD säger nej till nya klimatmål