Notorisk rattfyllerist ska få bilen skrotad

TRAFIKFARA. Trafikbrottslingar ska lättare kunna bli av med bilen. Dessutom ska polisen enklare än i dag kunna sälja och skrota beslagtagna bilar, enligt ett beslut i riksdagen

Beslutet tar sikte på återfallsbrott som rattfylla och olovligt körning – trafikbrott och där det redan i dag går ta bilen i beslag och förverka den, vilket innebär att staten tar hand om bilen och den säljs eller skrotas. Men reglerna används inte så ofta som det var tänkt, vilket bland annat beror på en strikt tillämpning i domstolarna. Riksdagen har nu beslutat att ändra lagen den 1 april i år. Det innebär att domstolen vid ett beslut om förverkande ska ta särskilt hänsyn till om det handlar om återfall i olovlig körning och rattfylla.

– Det handlar om att komma åt människor som visar hänsynslöshet och sätter andras liv i fara, sade Anti Avsan (M) i debatten före beslutet.

Fler fordon förverkas

En annan ändring väntas leda till att fler trafikbrottslingar blir av med bilen. Endast i de fall där det skulle vara ”uppenbart oskäligt” får man låta bli att förverka ett fordon. Det innebär att det i fortsättningen krävs starkare skäl än tidigare för att avstå från ett förverkande. Det kan till ett exempel gälla om bilen behövs av en annan familjemedlem. Men vara för att bilen är dyr är det inget skäl till att låta bli att förverka den, skrev regeringen i den proposition som riksdagen nu har godkänt.

En annan förändring är att polisen lättare ska att kunna göra sig av med de bilar som tagits i beslag och därmed slippa en dyr förvaring. I dag ska bilen förvaras i polisens garage i väntan på ett beslut om förverkande, och det rör sig om drygt 2 000 bilar om året där kostnaden för förvar ofta överstiger bilens värde.  Med den nya lagen får polisen sälja eller skrota bilar utan att behöva invänta domstolen. Det får ske om bilens värde är lägre än en femtedels prisbasbelopp, i nuläget cirka 8 900 kronor. Ett sådant beslut får fattas av åklagare eller den som leder förundersökningen.

Forrige artikel Skatteutskottet kräver besked om second hand-butiker Næste artikel Lägre straff för brottsling som bistår polis